saltar al contingut principal
Cercar
URV

CONVOCATÒRIA MOBILITAT I-NETWORKS PDI-PAS 2016/17


Per sol·licitar l'ajut I-NETWORKS - PDI/PAS és necessari llegir la convocatòria atentament i seguir els passos de sol·licitud, d'acord amb els requisits plantejats. Cal realitzar la sol·licitud, que trobaràs pitjant l'enllaç de més avall, mitjançant el programa MOVEON de gestió de mobilitats.

Per a més informació sobre els procediments i una explicació dels tràmits, així com l'accés als diferents annexos, pots pitjar la pestanya de més amunt a la dreta (tràmits).

ENLLAÇ A LA SOL·LICITUD (MOVEON)

Calendari de la convocatòria i resolucions

ATENCIÓ AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ DEL TERCER TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA I-NETWORKS

Segons la Llei 39/2015, article 32 apartat primer:

Article 32. Ampliació.

  1. L'Administració, excepte precepte en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació s'ha de notificar als interessats.

Tercer termini de presentació de sol·licituds

Del 3 al 21 d'abril de 2017

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos del tercer termini

26 d'abril de 2017

Període de presentació d'esmenes

Del 27 d'abril de 2017 al 7 de maig de 2017

Publicació de la proposta de resolució

10 de maig de 2017

Acceptació de l'ajut

17 de maig de 2017

Publicació de la resolució definitiva del tercer termini

19 de maig de 2017