saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts DRAC a la mobilitat a la regió Vives per PDI i PAS


Objectius

La Xarxa Vives d'Universitats (XVU) convoca ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari (temps complet) per realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals sigui el català, a universitats de la XVU que impliquin un desplaçament superior a 50 km de distancia.

Convocatòria Drac PDI 2019-20

Característiques de l'ajut

Els ajuts poden ser destinats a cobrir:

  • Despeses d'allotjament (màxim 420 €), en cap cas s'hi inclouran les despeses de manutenció.
  • Despeses de desplaçament, que es fixaran d'acord amb el Quadre de desplaçaments adjunt a la convocatoria.

En el cas que l'interessat demani l'ajut de tipus A i B, l'import total de l'ajut no podrà superar els 550€.

La sol·licitud i la documentació s’ha de presentar al Registre Auxiliar del Centre Internacional, Av. Països Catalans, núm 17-19 de Tarragona, o a qualsevol altre registre de la URV.

La sol·licitud s'ha de presentar abans de la data de realització de l'activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a l'activitat.

La convocatòria es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener 2020, 15 de maig de 2020 i 15 de setembre de 2020, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Més informació al web de la Xarxa Vives sobre el programa DRAC PDI.

Com justificar les despeses de l'ajut

Presentar un cop finalitzada l’acció la següent documentació original acreditativa de l’acció, que es considera imprescindible per beneficiar-se de l’ajut:

  • Certificat d’Acreditació degudament signat i sellat per la institució de destí on hi ha de constar la data d’inici i de fi de la visita (annex II)
  • Fitxa d’activitats on consti que la llengua de treball de la impartició de la docència ha estat en català, amb el vistiplau del/de la cap immediat (annex III)
  • Autorització de viatge s’ha d’emplenar per la persona beneficiaria i l'heu de presentar al centre internacional en paper singnada manualment. Aquest document està disponible al següent enllaç de la intranet: http://intranet.urv.cat:8081/continguts/economia/models.html
  • Justificants econòmics.
  1. Factura/tickets de transport i targetes d'embarcament. Els bitllets del transport es poden compra directament a la companyia de transport (p.e. Vueling, Ryan Air, RENFE etc. ) Les agències homologades es poden cosultar a l'oficina de contractació i compres de la URV o al següent enllaç de la intranet: http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/1-Portada/Inici.html  Per tant no s'accepten les factures tickets dels bitllets comprats a través dels buscadors on-line (p.e. E-dreams, Rumbo , Kayak etc.)
  2. Tickets del transport intern (p.e. metro, tren, taxi etc.)

Tots els justificant econòmics han de ser a nom del beneficiari de l'ajut.

  • Aquesta documentació s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data de finalització de l’acció o bé a comptar des de la data de resolució de la sol·licitud, si aquesta és posterior a la data de finalització de l’acció. La no presentació de la documentació dins el termini establert comportarà la denegació del pagament de l’ajut. La presentació de la documentació esmentada en aquest apartat es considera imprescindible per beneficiar-se de l’ajut.

Recordeu que per tal que el Centre Internacional pugui fer‐vos el pagament de l’ajut és IMPRESCINDIBLE que guardeu i presenteu TOTS els justificants econòmics, és a dir: les factures de viatge, d’allotjament, tiquets de transport, etc.