saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS SICUE 2016-17


Tràmits Mobilitat Estudis

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se us ha assignat (el període per acceptar o rebutjar és del 3 al 9 de maig del 2016. Aquest tràmit l'heu de realitzar mitjançant l'aplicatiu on-line disponible al següent enllaç:

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional(ELIMINAR) s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han de fer una estada que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

  • El Centre Internacional envia les vostres dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi feu una sol·licitud.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat vostra seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Acord Acadèmic: abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. Aquest acord també ha d’obtenir el vistiplau del coordinador acadèmic de la universitat de destinació. En aquest document hi consten les assignatures que has de matricular en concepte de mobilitat.

Renúncia: Si després d'haver fet l'acceptació decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR). Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l'inici previst tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la universitat de destinació heu d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d’arribada signat per la universitat de destinació.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d’estada signat per la universitat de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada.

Acord Acadèmic original signat per totes les parts.

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Certificat Acadèmic, un document on consten les vostres qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que heu cursat durant l’estada.

Models dels documents SICUE