saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS MOU 2016-17


Tràmits Mobilitat Estudis

Fulletó informatiu - Descarrega-te'l

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar l’acceptació de la plaça de mobilitat assignada mitjançant l’aplicació on-line disponible al següent enllaç: 

2.- Quan els resultats siguin definitius, has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte, adjuntant la següent documentació:

  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

3.- Learning Agreement: abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. Aquest acord també ha d'obtenir el vistiplau del coordinador acadèmic de la universitat de destinació. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat

4.- Qüestionari online: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online.
La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia. 

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional(ELIMINAR) s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han de fer una estada que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

  • El Centre Internacional envia les vostres dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi feu una sol·licitud.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat vostra seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.

Visat i tràmits legals: els països on es realitzen les estades del programa MOU no pertanyen a la Unió Europea, per la qual cosa heu de conèixer quins són els tràmits que heu de realitzar per poder-hi fer una estada.

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que estigui en llista d’espera. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la universitat de destinació heu d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d’arribada signat per la universitat de destinació. 

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada. 

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d’estada signat per la universitat de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada.

Learning Agreement signat per totes les parts.

Enquesta d’avaluació de mobilitat

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les vostres qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que heu cursat durant l’estada.

Models dels documents MOU