saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS MOU 2015-16


Tràmits Mobilitat Estudis

Descarrega't el fulletó informatiu

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar l’acceptació de la plaça de mobilitat assignada mitjançant l’aplicació on-line disponible al següent enllaç: 

Quan els resultats siguin definitius, has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte (convocatòria 2015-16), a través del teu ESPAI DE L'ESTUDIANT DE MOBILITAT, amb la següent documentació

  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional(ELIMINAR) s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han de fer una estada que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

  • El Centre Internacional envia les vostres dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi feu una sol·licitud.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat vostra seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Learning Agreement: abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. Aquest acord també ha d’obtenir el vistiplau del coordinador acadèmic de la universitat de destinació. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat.

Visat i tràmits legals: els països on es realitzen les estades del programa MOU no pertanyen a la Unió Europea, per la qual cosa heu de conèixer quins són els tràmits que heu de realitzar per poder-hi fer una estada.

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que estigui en llista d’espera. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Abans d'iniciar la mobilitat et recomanem que llegeixis atentament la Guia de Tràmits (pendent)

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la universitat de destinació heu d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d’arribada signat per la universitat de destinació.

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada.

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d’estada signat per la universitat de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada.

Enquesta d’avaluació de mobilitat

Learning Agreement original signat per totes les parts.

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les vostres qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que heu cursat durant l’estada.

Models dels documents MOU