saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS I-NETWORKS ESTUDIS 2016


Tràmits Programa I-Networks

Abans de marxar

  • Acceptació de l'ajut mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d'acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar mitjançant l'ANNEX I (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria)
  • Carta d'admissió de la institució/xarxa de destinació: és responsabilitat del sol·licitant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.
  • Renúncia: si decidiu no realitzar l'estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que ho sol·liciti. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l'inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

'variable_pujar'

Durant la mobilitat

Durant l'estada de mobilitat per la qual s'assigna l'ajut, el beneficiari ha de fer signar al responsable de l'activitat, xarxa o institució el Certificat d'Estada (Annex III). Caldrà que el beneficiari presenti els originals d'aquest documents per rebre l'ajut de mobilitat.

'variable_pujar'

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

  • Certificat d'estada signat per la/el responsable de la institució/xarxa de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la vostra estada.
  • Informe de mobilitat de la URV on es descriu la tasca realitzada.
  • Els justificants econòmics originals tal i com estipulat a la convocatòria.

'variable_pujar'

Models dels documents I-NETWORKS

'variable_pujar'