saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS ERASMUS 2016-17


Tràmits Mobilitat Estudis

Fulletó informatiu - Descarrega-te'l

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar l’acceptació de la plaça de mobilitat assignada mitjançant l’aplicació on-line disponible al següent enllaç: 

2.- Quan els resultats siguin definitius, has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte, adjuntant la següent documentació:

  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

3.- Learning Agreement: abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat

4.- Online Linguistic Support: Prova online per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat. Tota la informació sobre el suport lingüístic del programa Erasmus+.

5.- Conveni de subvenció: abans de marxar, heu de signar aquest document, que fa referència les condiciona de la participació en el programa Erasmus+. El rebràs al correu electrònic de la universitat.

6.- Qüestionari online: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online.
La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia. 

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional(ELIMINAR) s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han de fer una estada que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

  • El Centre Internacional envia les vostres dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi feu una sol·licitud.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat vostra seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el vostre ajut econòmic a una persona que estigui en llista d’espera. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Pujar

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la universitat de destinació heu d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic: mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d'estada amb la data d’arribada signat per la universitat de destinació. 

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada. 

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

Pujar

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d’estada signat per l'empresa de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada, que serveix per liquidar el pagament de l’ajut.

Learning Agreement signat per totes les parts

Online Linguistic Support: Segona prova online per determinar el nivell de la llengua que s'ha assolit després de la mobilitat. Tota la informació sobre el suport lingüístic del programa Erasmus+.

EU Survey: rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online.

Enquesta d’avaluació de mobilitat: facilitada pel Centre Internacional(ELIMINAR). La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia.

Esmena al Conveni de Subvenció: rebràs per correu electrònic el document “Enmienda al Convenio de Subvención” on hi consten les dates reals de la teva estada i el finançament del programa Erasmus+. Cal que el signis i els retornis a l’I-Center.

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les vostres qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que heu cursat durant l’estada.

Pujar

Models dels documents

Pujar