saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS ERASMUS INTERNATIONAL 2017-18


Tràmits Mobilitat Estudis

Fulletó informatiu - Descarrega-te'l

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant l'aplicació on-line disponible al següent enllaç: 

2.- Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte, adjuntant la següent documentació:

  • Còpia del DNI/NIE vigent (arxiu pdf) - No s'accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina de la llibreta bancària on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent, el número IBAN i codi SWIFT/BIC i l'adreça de l'oficina bancària (arxiu pdf)

3.- Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus International.

4.- Learning AgreementAbans de marxar, has de pactar amb el teu coordinador de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat

Has de fer-lo arribar al Centre Internacional(ELIMINAR) abans del 15 de juny, degudament signat almenys per tu i el teu coordinador de mobilitat.

5.- Conveni de subvenció: abans de marxar, has de signar aquest document, que fa referència a les condicions de la participació en el programa Erasmus+. El rebràs al correu electrònic de la universitat.

6.- Qüestionari online: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online.
La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia. 

7.- Realització del Curs MOU-TE! d’interculturalitat del Servei Lingüístic.

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional(ELIMINAR) s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d’anar que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.

  • El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.

Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.

Renúncia: si decideixes no realitzar l’estada de mobilitat, has de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d’espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l’inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Pujar

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has d’enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic: mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d'estada amb la data d’arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut. 

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-te durant la teva estada.

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau. S’ha de fer dins el període de modificacions de matrícula de la URV.

Pujar

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d’estada (original) signat per la universitat de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l’ajut.

Learning Agreement signat per totes les parts.

Online Linguistic Support: Segona prova online per determinar el nivell de la llengua que s'ha assolit després de la mobilitat. Tota la informació sobre el suport lingüístic del programa Erasmus+.

EU Survey: Rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar aquesta enquesta online.

Enquesta d’avaluació de mobilitat: facilitada pel Centre Internacional(ELIMINAR). La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia.

La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l’estada.

Pujar

Models dels documents

Pujar