saltar al contingut principal
Cercar
URV

FINANÇAMENT ERASMUS 2016-17


Ajut Programa Erasmus+

Els imports de les beques Erasmus es distribuiran depenent del país de destí de la mobilitat.
Es financen un màxim de 8 mesos per les estades d’estudis (d’acord amb el finançament atorgat per SEPIE, que s’aplica a tots els beneficiaris a partir de l’abril de 2017).

Grup de països segons cost de vida Import ajut Erasmus Estudis
(Màx. 8 mesos)
Import ajut Erasmus Estudis beca RG 15-16*
(Màx. 8 mesos)
Grup 1 - cost de vida alt: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia  300€/mes  400€/mes
Grup 2 -cost de vida mitjà: Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Xipre  250€/mes  350€/mes
Grup 3- cost de vida inferior: Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia, Macedònia  200€/mes  300€/mes

*Import ajut Erasmus Estudis pels estudiants beneficiaris d’una beca de Règim General del MECD durant el curs 2015-16

Pujar

Complement URV al programa Erasmus+

Concepte Import
Complement URV 150€ (pagament únic)

'variable_pujar'

Altres fonts de finançament

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat 

L'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) convoca anualment ajuts per a l'estudiantat que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
L'ajut és de 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos, independentment de la durada de l'estada.
Els criteris de selecció de les sol·licituds són els criteris acadèmics, el coneixement de la llengua de docència de la universitat de destinació i el país de destinació.

Termini: del 9 de maig al 9 de juny de 2016.

Sol·licitud: al Registre de l'AGAUR, per a més informació sobre la convocatòria, documentació necessària i lloc de presentació, consulteu el web de l'AGAUR.

Corresponsal Erasmus en Flandes 2016-17 

Turisme de Bèlgica: Flandes i Bruselas BUSCA 8+2 CORRESPONSALS ERASMUS a Flandes.

Dotació: 700 €/mes.

Objectiu: mantenir un blog www.erasmusenflandes.com (semanalment) sobre Flandes com a corresponsal, amb post de texto, vídeos, fotos, àudio,... i dinamitzar la seva lectura a través de las xarxes socials.

Termini: Fins el 17 de juliol de 2016.

Concurso Embajadores Erasmus 2016 

  • 3 beques de 600 € cada una.
  • Una càmara Go Pro Hero 4 Session
  • L'anada i la tornada de les teves pertinences fins el país Erasmus de destí.

Has de gravar un vídeo de 2 minuts com a màxim responent les preguntes següents:

  • Per què recomanes fer n Erasmus?
  • Per uqè series un embaixador Erasmus perfecte?

Termini: Fins el 30 de maig de 2016 a les 23.59h.

Beques Europa Fundació Ciutat de Valls 

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquestes beques per estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l'Alt Camp i que acreditin la concessió d'una estada amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional.

Per a més informació consulteu el web de la Fundació Ciutat de Valls.