saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS ISEP 2017-18


Tràmits Mobilitat Estudis

Fulletó informatiu - Descarrega-te'l

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant l'aplicació on-line disponible al següent enllaç: 

2.- Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte, adjuntant la següent documentació:

  • Còpia del DNI/NIE vigent (arxiu pdf) - No s'accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina de la llibreta bancària on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent, el número IBAN i codi SWIFT/BIC i l'adreça de l'oficina bancària (arxiu pdf)

3.- Sol·licitud ISEP: Un cop la plaça ISEP t'ha estat assignada és el moment de realitzar la sol·licitud online ISEP.

En aquest moment has de prioritzar les 10 universitats d’Estats Units de la xarxa ISEP a les que t’agradaria fer la teva estada per odre de preferència; així com 4 assignatures per quadrimestre per cadascuna de les universitats llistades. Durant aquest procés hauràs d’adjuntar documentació, per exemple, el teu expedient acadèmic en anglès (que pots sol·licitar a la secretaria del teu centre).

Els terminis són: Abans del 15 de febrer si vols començar la mobilitat al 1er quadrimestre (inclou estades anuals) o abans de l’1 de setembre si comences l’estada al 2on quadrimestre.

Per completar la teva sol·licitud online ISEP se’t demanarà que realitzis el pagament del Placement fee.

4.- Test del TOEFL iBT: Per ser admès/a a una universitat d’Estats Units has d'acreditar el teu nivell d'anglès mitjançant el TOEFL iBT. Has de buscar el dia d'examen directament a la pàgina web http://www.ets.org/toefl. Al llarg del procediment de realització de la matrícula a l'examen TOEFL has d'indicar que una còpia del resultat sigui enviada directament a l'oficina ISEP de Washington (Indicant: Dictrict of Columbia. ISEP code: 9250).

Quan? Abans del mes de març si vols començar la mobilitat al 1er quadrimestre (inclou estades anuals) o abans de l'1 de setembre si comences l'estada al 2on quadrimestre.

5.- Admissió a la universitat de destinació: Aproximadament 6 setmanes després de la realització de la sol·licitud online ISEP, se’t comunicarà quina de les 10 universitat se t’ha assignat. A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment d’admissió que la universitat d'acollida t’indiqui i mantenir-hi la comunicació per tal de ser-hi definitivament admès/a.

6.- Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el teu coordinador de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat

Has de fer-lo arribar al Centre Internacional(ELIMINAR) abans del 15 de juny, degudament signat almenys per tu i el teu coordinador/a de mobilitat.

7.- Qüestionari online: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Te l'enviarem al teu correu electrònic i es pot realitzar online.
La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia. 

8.- Assegurança de mobilitat: ISEP et facilitarà l'assegurança mèdica a ISEP (cost aproximat de 73 dòlars mensuals) a més la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.

9.- Visat i tràmits legals: Estats Units no pertany a la Unió Europea, per la qual cosa has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder-hi fer una estada, has de tramitar el visat a l’Ambaixada dels Estats Units d'Amèrica a Madrid (http://spanish.madrid.usembassy.gov/es/) Per poder realitzar-ho ISEP t’enviarà a través del Centre Internacional(ELIMINAR) tota la documentació necessària pel dia de l’entrevista a l’Ambaixada.

Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional(ELIMINAR) al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has d'enviar al Centre Internacional(ELIMINAR) en format pdf per correu electrònic a: mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut. 

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-te durant la teva estada.

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu de fer arribar al Centre Internacional(ELIMINAR):

Certificat d'estada (original) signat per la universitat d’acollida. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per justificar el pagament de l'ajut.

Learning Agreement signat per totes les parts.

Enquesta d'avaluació de mobilitat: facilitada pel Centre Internacional(ELIMINAR). La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia.

ISEP per la seva banda, farà arribar a al Centre Internacional(ELIMINAR) el teu  Transcript of records, el document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l'estada.

Models dels documents