saltar al contingut principal
Cercar
URV

FINANÇAMENT ISEP 2017-18


Condicions de finançament ISEP

El programa ISEP té unes condicions de finançament específiques:

ISEP Placement Fee
 
A partir del dia 1 de  desembre hi ha un nou import per al ISEP Placement Fee que han d'abonar els estudiants que realitzen la mobilitat ISEP:

  1. Al realitzar la sol·licitud online ISEP s'ha de pagar: $100 no reembossable
  2. En el moment que t'accepten a la universitat de destinació ISEP s'ha de pagar: $325

Allotjament i manutenció

Abans de començar l’estada s’ha de deixar un dipòsit a la URV de 3.000 € per quadrimestre que serveix per cubrir les despeses d’allotjament i de manutenció a la universitat de destí.

Assegurança

L’assegurança s’ha de contractar directament a través d’ISEP i té un import aprox. de $73 mensuals.

Ajut Programa ISEP*

Concepte Import
Ajut a la mobilitat del programa ISEP

750€ (pagament únic)

*Informació corresponent al curs 2016/17. El finançament pel curs 2017/18 està pendent de confirmar.

Altres ajuts, beques o crèdits

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat 

L'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) convoca anualment ajuts per a l'estudiantat que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
L'ajut és de 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos, independentment de la durada de l'estada.
Els criteris de selecció de les sol·licituds són els criteris acadèmics, el coneixement de la llengua de docència de la universitat de destinació i el país de destinació.

Més informació a la web de l’AGAUR.

Beques Europa Fundació Ciutat de Valls 

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquestes beques per estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l'Alt Camp i que acreditin la concessió d'una estada amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional.

Per a més informació consulteu el web de la Fundació Ciutat de Valls.