saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts per a la formació lingüística dels estudiants de mobilitat


Aquests ajuts serveixen per finançar cursos de llengües estrangeres dels estudiants de la URV que participen en programes de mobilitat.

L’objectiu d’aquests ajuts és el de promoure la formació lingüística dels estudiants de mobilitat de la URV, per tal de facilitar la seva incorporació acadèmica a les universitats de destinació, així com la seva integració, atesa la importància del la llengua com a eina de comunicació i cultura.

Només es contemplen com a vàlids per aquesta convocatòria, els cursos intensius que es realitzin abans de l'inici del període de mobilitat i organitzats a:

  • Servei Lingüístic de la URV - cas que el Servei Lingüístic de la URV no imparteixi un curs intensiu de la llengua oficial de la institució d'acollida, s'acceptaran els cursos organitzats per
  • Altres universitats públiques de l'estat espanyol;
  • Escola Oficial d'Idiomes de qualsevol població de l'estat espanyol;
  • El país de la institució de destí

Documents 2015-16

Convocatòria

Annex I: Sol·licitud

Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses

Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses

Resolució de concessió dels ajuts