saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa Mentor d'Acollida Internacional Curs 2016-17


Adscripció al programa Mentor d'acollida internacional per estudiants de la Universitat Rovira i Virgili

Objectiu

El programa Mentor d'acollida internacional té l'objectiu de potenciar la integració cultural, acadèmica i lingüística dels estudiants internacionals durant la seva estada a la Universitat Rovira i Virgili. Persegueix millorar la integració de l'estudiant nacional amb el col·lectiu internacional.

El programa Mentor, conegut en anglès com "Buddy System" o "Buddy Program" ja està en marxa en nombroses institucions d'ensenyament superior de diversos països, i la URV, donant compliment a les directrius establertes en el seu Pla Estratègic Internacional, inicia la posada en marxa d'aquest programa l'any 2012, el qual contribuirà a la seva creixent projecció internacional.

Ser mentor suposa ser el punt de referència a la URV per a l'estudiant internacional.

L'estudiant de la URV pot ser Mentor mitjançant una sol·licitud d'adscripció i pot reconèixer la tasca amb un crèdit (1 crèdit) AUR (Activitats Universitàries Reconegudes). Ser mentor oferirà a l'estudiant de grau avantatges a l'hora d'optar a programes de mobilitat.

Període de presentació de sol·licituds (segon quadrimestre curs 2016/17)

Del 2 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos. La sol·licitud d'adscripció s'ha d'adreçar, en format pdf a hosting@urv.cat o lliurar en paper al Centre Internacional.

Fora d'aquest termini, les sol·licituds rebudes no podran inscriure el crèdit AUR, però si obtenir el certificat de participació.

Matrícula de l'activitat

L'estudiant que desitgi matricular-se a l'activitat universitària reconeguda "Programa Mentor d'acollida internacional" ho podrà fer a partir del mes de la segona quinzena de gener de 2017.

Per incorporar el reconeixement del crèdit al respectiu expedient acadèmic, caldrà abonar el preu del crèdit docent d'acord amb el «Decret, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics de les universitats públiques».

L'I-Center informarà a tots els sol·licitants que s'hagin inscrit fins al 8 de gener de 2017 del període de matrícula i el procediment per a fer-ho.