saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts DRAC a la mobilitat a la regió Vives


Qué és el DRAC?


El programa DRAC és una iniciativa de la Xarxa Vives d'Universitats que té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membres de la XVU.

Aquest programa atorga els següents ajuts a la mobilitat entre les universitats membres destinats a estudiants:

DRAC Hivern

Aquest ajut està destinat als estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 60 crèdits aprovats , per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives , que no es contemplin en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies.

Més informació sobre DRAC Hivern al web de la Xarxa Vives

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la URV en els terminis que indica la convocatòria.

 DRAC Estiu

Aquest ajut està destinat als estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat, per assistir a algun dels cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que cada any edita la Xarxa Vives d’Universitats.

Més informació sobre DRAC Estiu al web de la Xarxa Vives

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la URV en els terminis que indica la convocatòria.

Drac Formació Avançada

Aquest ajut està destinat als estudiants de doctorat i de màster universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la Xarxa.

Per més informació podeu consultar la pàgina web de la Xarxa Vives

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la URV en els terminis que indica la convocatoria.