saltar al contingut principal
Cercar
URV

Finançament de l'estada Erasmus


Ajut bàsic programa Erasmus Estudis

La URV gestiona l'ajut bàsic del programa Erasmus Estudis, que rebran tots els estudiants que hi participin. Aquest ajut està finançat per diverses institucions i s'estructura de la següent manera:

Tipus d'ajut

Import curs 12-13

Import curs 13-14
Unió Europea (a través de l'OAPEE)  110 € mensuals 145 € mensuals
Ajut de mobilitat del Ministeri d'Educació*  100 € mensuals (màxim de 8 mesos) *Pendent de rebre confirmació: Màxim 100 € mensuals
Ajut de la URV (complement de mobilitat Erasmus)  50 € mensuals 50 € mensuals (màxim 4 mesos per semestre)
Ajut de la URV (complement de viatge) Ajut únic:170 € Ajut únic: 150 €
  • Ajuts a la mobilitat d'estudiants amb minusvalidesa: un únic pagament de 600 € per part de l'OAPEE.

*Pendent de la publicació al BOE de la resolució de la concessió econòmica per cada universitat.

Els becaris de règim general rebràn un ajut de 233€ mensuals per un màxim de 8 mesos

Calendari de pagaments

Per al curs 2012/13 es preveu el següent calendari de pagaments, que pot estar subjecte a modificacions:

  • A l'inici de l'estada de mobilitat: 50% dels ajuts (aprox.)
  • En acabar l'estada de mobilitat: 50% dels ajuts (aprox.)

Ajut bàsic programa Erasmus Pràctiques

La URV gestiona l'ajut bàsic del programa Erasmus Pràctiques, que rebran tots els estudiants que hi participin:

Tipus d'ajut Import curs 12-13 Import curs 13-14
Unió Europea (a través de l'OAPEE) 300 € mensuals 300 € mensuals
Ajut de mobilitat del Ministeri d'Educació*    100 €(màxim de 3 mesos) *Pendent de rebre confirmació: Màxim 100 € mensuals
Ajut de la URV (complement de viatge) Ajut únic: 170 €

Ajut únic: 150 €

*Pendent de la publicació al BOE de la resolució de la concessió econòmica per cada universitat.

Els becaris de règim general rebràn un ajut de 233€ mensuals per un màxim de 3 mesos.

Altres ajuts, beques o crèdits

Si l'ajut bàsic que del programa Erasmus Estudis no és suficient per finançar la vostra estada de mobilitat, existeix una gran varietat de d'ajuts, beques, crèdits amb facilitats per estudiants, etc. que us hi poden ajudar.

MOBINT: Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat

L'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya) convoca anualment ajuts per a l'estudiantat que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.
L'ajut és de 200 € mensuals fins a un màxim de 6 mesos, independentment de la durada de l'estada.
Els criteris de selecció de les sol·licituds són els criteris acadèmics, el coneixement de la llengua de docència de la universitat de destinació i el país de destinació.
Heu de presentar la sol·licitud al Registre de l'AGAUR, per a més informació sobre la convocatòria, documentació necessària i lloc de presentació, consulteu el web de l'AGAUR

EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA: Beques per a estades de mobilitat internacional, amb reconeixement acadèmic, per a l'alumnat que demostri un rendiment acadèmic especial

Beques Europa Fundació Ciutat de Valls

La Fundació Ciutat de Valls convoca aquestes beques per estudiants universitaris residents en algun dels municipis de l’Alt Camp i que acreditin la concessió d’una estada amb reconeixement acadèmic, en qualsevol universitat estrangera, dins del marc de programes de mobilitat internacional.
Per a més informació consulteu el web de la Fundació Ciutat de Valls.

Programa de Préstecs Preferents subvencionats per als estudiants universitaris

L'AGAUR ofereix préstecs en condicions financeres favorables amb la finalitat bàsica de facilitar els recursos econòmics als estudiants universitaris de grau i postgrau que necessiten ingressos suplementaris. Està destinat per a fer front a les despeses derivades de l'estudi.

Més informació al web de l'AGAUR.