saltar al contingut principal
Cercar
URV

Erasmus+ Estudis


Com participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis

Tràmits Erasmus+ Estudis

Com participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis

Per tal de poder gaudir d'una plaça de mobilitat Erasmus, heu de participar en la convocatòria Erasmus+ que es publica cap al mes d'octubre del curs anterior a realitzar la mobilitat, i inclou una relació de les places disponibles distribuïdes per ensenyaments, basada en els convenis que la URV ha signat amb altres universitats de l'espai Erasmus. Atès la entrada en vigor de la nova Carta Erasmus+ el curs 2014-2015, alguns dels convenis de l'oferta en el moment de la publicació de la convocatòria no estaran renovats, per aquest motiu a l'oferta de places apareixeran Pendent de signatura de conveni

A més a més, en la sol·licitud heu de prioritzar les places on voleu fer la mobilitat. Tingueu en compte que algunes places exigeixen requisits addicionals (p. ex. nivell d’idioma), i que haureu d'acreditar que els compliu en el moment de la sol·licitud.

Pel que fa al finançament, tingueu en compte que si heu de demanar beques addicionals a l'ajut bàsic, ho haureu de fer durant els curs anterior a la realització de l'estada. Més informació sobre el finançament Erasmus.

Acreditació Lingüística

Per tal de participar en aquesta mobilitat els estudiants han d'acreditar mínim un B1 del  coneixement de llengua estrangera (anglès o idioma relacionat amb la destinació sol·licitada).

Per als candidats que no disposin d'acreditació oficial, el Servei Lingüístic de la URV ofereix proves de nivell d'anglès, francès i italià:

  • Dimarts, 17 de desembre a les 13 h (Tortosa)  Aula Magna
  • Dimecres, 18 de desembre a les 13 h (Campus Catalunya) Aula 503
  • Dijous, 19 de desembre a les 13 h (Reus, Campus Vapor Nou) Aula 1103
  • Dimecres, 8 de gener de 2014 a les 13h (Facultat de Geografia) Aula 2.1

En cas d'haver realitzat la prova de nivell durant l'any 2013  no cal que la repetiu, només cal que indiqueu el teu nom, DNI  i la data que la vas realitzar  enviant un correu electrònic al  professor Sergi Llurba (infosl@urv.cat) i expressar  que vols fer una estada de mobilitat, per tal que se t’afegeixi al llistat general juntament amb els que han de passar la prova en aquesta convocatòria.

Tràmits Erasmus Estudis

Durant el mes de febrer es resol la convocatòria i podreu saber si heu estat acceptats per realitzar una Estada Erasmus i en quina destinació. A partir d’aquest moment, heu de seguir els tràmits següents:

Abans de marxar

Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de la convocatòria, és a dir, el llistat definitiu de places assignades, heu d’acceptar la plaça de mobilitat que se us ha assignat. Aquest tràmit l'heu de realitzar l’acceptació de la plaça de mobilitat assignada mitjançant l’aplicació on-line disponible al següent enllaç:

/international//movilidad/aplicacion/index.php

I s'ha d’adjuntar els següents documents a la mateixa aplicació:

  • Còpia del NIF/NIE vigent (arxiu pdf)
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom del beneficiari on aparegui: el nom del beneficiari, el número de compte corrent i l’adreça de l’oficina bancària (arxiu pdf)

Renúncia: si decidiu no realitzar l’estada de mobilitat, heu de presentar el Full de Renúncia al Centre Internacional el més aviat possible i sempre abans de l’inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar la vostra plaça a una persona que estigui en llista d’espera. Tingueu en compte que si no ho comuniqueu abans de l’inici previst, tindreu una penalització en la propera convocatòria de mobilitat.

Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s’encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l’estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han de fer una estada que facin algun tràmit addicional, o que s’hi registrin d’una manera específica. Recordeu que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que us puguin exigir.

Learning Agreement: abans de marxar, heu de pactar amb el vostre coordinador acadèmic quines assignatures cursareu a la universitat de destinació i quina serà la seva correspondència a la URV.

Contracte de subvenció: abans de marxar, heu de signar aquest document, que fa referència a l’ajut econòmic que rebreu de la Unió Europea a través de la OAPEE. Aquest document el confecciona el Centre Internacional a les reunions informatives que realitzem abans que comenceu la mobilitat, aproximadament al mes d'abril.

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la vostra incorporació a la universitat de destinació heu d’enviar al Centre Internacional en format pdf per correu electrònic:

Certificat d’arribada signat per la universitat de destinació.

Full de dades de contacte, perquè la URV pugui localitzar-vos durant la vostra estada.

Learning Agreement degudament signat per la universitat de destí i els Canvis del Learning Agreement, si s'escau.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la vostra estada heu d’enviar al Centre Internacional:

Certificat d’estada signat per la universitat de destinació. En aquest document s’especifica la durada real de la vostra estada, que serveix per fer efectiu el pagament de l’ajut.

Informe de mobilitat

Enquesta d’avaluació de mobilitat

Learning Agreement original signat per totes les parts

La vostra universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les vostres qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que heu cursat durant l’estada.