saltar al contingut principal
Cercar
URV

Erasmus Intensive Language Courses


Què són els cursos EILC?

Cursos intensius de llengua d'entre 2 i 6 setmanes en llengües minoritàries europees dirigits als estudiants Erasmus del curs 2013-14.

Els cursos tindran lloc als mesos d’agost i setembre pels estudiants que s’incorporen a la universitat de destí durant l’últim trimestre de 2013; i als mesos de gener i febrer, pels estudiants que s’incorporen al 2014.

Els estudiants Erasmus URV que obtinguin una plaça en un curs EILC obtindran de la Comissió Europea els següents ajuts:

  • Matrícula gratuïta al curs EILC
  • Ajut únic d’entre 150 € i 450 €, segons la durada del curs.

Podeu trobar l’oferta de cursos intensius EILC en el següent web.

Sol·licituds

Si hi estàs interessat/da, envia la sol·licitud a mobility(ELIMINAR)@urv.cat segons el calendari següent:

  • Pels cursos EILC de l’any 2013: fins el 15 de maig de 2013
  • Pels cursos EILC de l’any 2014: fins el 15 d'octubre de 2013

La URV trametrà el llistat de sol·licitants a les institucions organitzadores i a l’OAPPE. Les institucions organitzadores dels cursos EILC són les encarregades de realitzar la selecció dels estudiants.

Obtenció d'una plaça

Les institucions organitzadores us comunicaran si heu obtingut una plaça i l'haureu d’acceptar en el termini establert. Si no ho feu, reassignaran la vostra plaça entre els altres estudiants.

Pagament de l'ajut EILC

El Centre Internacional realitzarà el pagament de l’ajut al compte corrent de l’estudiant en el termini d’un mes desde la incorporació de l’estudiant a la mobilitat Erasmus, sempre i quan s'hagi presentat el justificant de realització i superació del curs EILC al Centre Internacional.