saltar al contingut principal
Cercar
URV

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS ESTUDIS I MOU PER ESTUDIANTS DE MÀSTER DE LA URV - 2n QUADRIMESTRE al curs 2012/13


Llista Provisional d'Assignació de Destinacions Convocatòria Extraordinària.

Instruccions per sol·licitar una plaça en els programes de mobilitat

1. Consulteu el document d’oferta de mobilitat:

Exemple de full d'oferta de destinacions

És important que pareu atenció i reflexioneu abans de fer la selecció de la destinació de mobilitat. Informeu-vos sobre:

 • Oferta acadèmica de la universitat: comproveu que és adequada i compatible amb la vostra trajectòria acadèmica.
 • El país, la cultura, la llengua i el seu estil de vida: serà una part determinant de la vostra estada i caldrà que us hi adapteu.

2. Empleneu la sol·licitud

Exemple de sol·licitud

3. Un cop omplerta la sol·licitud heu de fer els passos següents:

 1. Guardar el formulari al vostre ordinador.
 2. Enviar aquest document com a adjunt per correu electrònic, a l'adreça mobility(ELIMINAR)@urv.cat. Heu d'especificar MOBILITAT 2012-13 a l'assumpte. No cal que adjunteu cap altra documentació a aquest correu electrònic.
 3. Imprimir el document emplenat, signar-lo i presentar-lo al Registre General de la URV junt amb la següent documentació:
  1. Acreditació dels coneixements lingüístics.
  2. Carta de motivació (2.000 caràcters)
  3. Acreditació dels requeriments específics de la plaça que sol·liciteu (si n'hi ha).

També podeu presentar-ho a qualsevol registre auxiliar de la URV. Consulteu la localització i els horaris del Registre URV.

Perquè la vostra sol·licitud es consideri presentada de forma vàlida, és IMPRESCINDIBLE que seguiu tots aquests passos, i que la presenteu en format electrònic i en format paper.

4. Termini d'esmenes

El dia 31 d'octubre es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos. En aquesta hi haurà 2 categories:

 1. Admesos: heu presentat tota la documentació i compliu els requisits per participar.
 2. Exclosos: podeu estar exclosos per dues raons:
  1. No compliu algun dels requisits imprescindibles per participar a la convocatòria.
  2. Compliu els requisits per participar però us manca presentar algun document.

El motiu d'exclusió constarà a la llista, de manera que podreu saber perquè esteu exclosos i si ho podeu solucionar durant el termini d'esmenes.

Entre el dia 1 i el 10 de novembre s'obrirà el període d'esmenes, en què podreu presentar la documentació que us falti, si és necessari.

És important que esteu atents a la publicació d'aquesta llista, si us manca algun document, ara és el moment de presentar-lo, no podreu fer-ho més tard!

5. Resolució

El 14 de novembre es publicarà la llista definitiva de sol·licituds admeses, és a dir, que poden participar a la convocatòria perquè han presentat tots els documents i compleixen tots els requisits.

Això no significa que hagueu obtingut la plaça que heu sol·licitat, ja que encara falta que els coordinadors de mobilitat us assignin una plaça.

L'assignació de les places es publicarà en la resolució del dia 26 de novembre de 2012 en aquest web.

Calendari de la convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds Del 19 al 29 d'octubre de 2012
Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos 31 d'octubre de 2012
Termini d’esmenes Del 10 de novembre de 2012
Publicació llista definitiva de sol·licituds admeses 14 de novembre de 2012
Publicació de la resolució 26 de novembre de 2012
Acceptació de la mobilitat 5 dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució