CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióVies de publicació, versions de documents i ajuts per publicar en obert

Què és l'accés obert?

L'accés obert permet accedir de manera gratuïta i permanent a través d'Internet a recursos derivats de la producció científica o acadèmica, facilitant-ne la difusió i eliminant les barreres econòmiques per accedir-hi. D'aquesta manera la societat i la ciència es beneficien de la recerca finançada amb fons públics.

El Directori of Open Access Journals (DOAJ) proporciona informació de les revistes que permeten la publicació en accés obert.

Vies de publicació en accés obert
  • Via Daurada: Publicació de la producció científica en revistes d'accés obert.
  • Via Hibrida: Publicació en una revista d'accés obert, previ pagament d'una taxa de processament (Article Processing Charge - APC)
  • Via Verda: Dipositar en un repositori d'accés obert una versió de l'article científic publicat en una revista tradicional. Aquesta via també es coneix com l'auto arxiu.
Versions de documents
Ajuts per publicar en obert
  • OPEN: Ajuts de la URV per finançar part dels costos de publicació d'articles en les revistes científiques d'accés obert.
  • Possibilitats d'obtenir cupons APC d'algunes editorials. (Contacteu amb repositori(at)urv.cat(ELIMINAR))

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al personal de suport a la recerca del vostre CRAI o bé  per correu electrònic(ELIMINAR) 


Informació