CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació



Preguntes freqüents de qui em cita

Suport docencia

1.- Com puc saber qui m'ha citat?

Hi ha diverses eines que ens proporcionen aquesta informació. Consulteu aquí per saber quines són i quina és més adequada a les vostres necessitats.

2.- No apareixo com a autor a cap base de dades internacional !

A banda de buscar pel títol de l'article o de la revista, proveu de buscar-vos en el camp d'autor pel segon cognom, ja que sovint les bases de dades anglosaxones tracten el primer cognom com si formés part del nom i indexen pel segon.

3.- Cal eliminar les autocites en el nombre total de citacions que ha rebut el document?

Sí, cal eliminar-les. Algunes eines o recursos d'informació com Web of Science https://goo.gl/l2gg5U o Scopus www.scopus.com les eliminen automàticament.

4.- Podem saber l'índex d'impacte d'un article?

No, els índexs d'impacte es calculen per a cada títol de revista.

Per qualsevol dubte o si necessiteu més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunta.


Informació