CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióPreguntes freqüents d'identificadors d'autors

Suport docencia

  1. Què és el NBU?

El Nom Bibliogràfic Únic és un document de recomanacions per als autors per tal que utilitzin el mateix nom a l'hora de signar totes les seves publicacions científiques. A la URV es va aprovar l'ús del NBU el 29 d'octubre de 2009.

  1. Què és l'ORCID?

ORCID són les sigles d'Open Researcher and Contributor ID un sistema d'identificació d'autors únic, digital i persistent.

  1. És gratuït el número ORCID?

Sí, els investigadors podeu sol·licitar-lo de manera individual de forma gratuïta.

  1. És obligatori crear un codi ORCID?

No, no és obligatori, si bé és molt recomanable ja que serà un requisit del futur Portal de la Recerca de Catalunya, i per a la participació en convocatòries i ajuts, tant d'àmbit nacional com internacional.

https://orcid.org/faq-page

  1. És compatible la creació de diferents identificadors d'autor?

Sí, no sols és compatible, sinó que entre molts d'ells es poden connectar automàticament; ResearcherID amb ORCID, ScopusID amb ORCID...

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació