CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióPreguntes freqüents d'Indicadors d'impacte

Suport docencia

1.- Què és el Factor d'impacte (FI)?

Creat per Eugene K. Garfield és l'indicador que mesura la freqüència amb què va ser citat un article d'una revista durant un any concret. Actualment és l'indicador més reconegut i utilitzat internacionalment.

El factor d'impacte d'una revista és la mitjana de cops que en un any determinat van ser citats els articles publicats per aquesta revista en els dos anys anteriors.

                                                              Cites en 2014 a documents                                                                                                                                      publicats  en 2013 i 2012

Factor d'impacte (2014) =      --------------------------------------------

                                                              Ítems citables publicats en

                                                                              2013 i 2012

Es basa en les cites rebudes a les revistes indexades al Science Citation Index (SCI) i al Social Science Citation Index (SSCI) i que recull la base de dades Journal of Citation Reports. La base dades agrupa les revistes per categories temàtiques establertes per Web of Science i permet avaluar la importància relativa d'una revista dintre de la seva categoria temàtica.

S'actualitza anualment i indexa documents des de 1997 fins a l'actualitat.

2.- Què és Scimago Journal Rank (SJR)?

Mesura la influència de les revistes científiques i té en compte tant el nombre de citacions rebudes per un article com  la importància o el prestigi de les revistes d'on provenen aquestes citacions. Aquest indicador ens dóna el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes en un any concret pels documents publicats en una revista durant els tres últims anys. Utilitzat per la base de dades Scopus , el presenta com l'alternativa al factor d'impacte. S'actualitza anualment i indexa documents des de 1996 fins a l'actualitat. Per consultar-ho hem d'anar a l'apartat de la base de dades.

 

Per qualsevol dubte o si necessiteu més informació, adreceu-vos presencialment (personalment o per telèfon) al Personal de suport a la recerca del vostre CRAI o al servei virtual Pregunta.


Informació