CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióDrets d'autor

Suport docencia

Els drets d'autor és el dret que la llei reconeix a l’autor d’una obra sobre els beneficis que comporta la publicació, execució o reproducció de la mateixa. Els drets d’autor estan relacionats amb la propietat intel·lectual que garanteix certs drets morals i econòmics per a l’autor d’una obra en relació a la seva publicació i reproducció.

A l'estat espanyol, està en vigor la següent legislació:

  1. Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual,
  2. Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de l’esmentada llei.
  3. Llei de la ciència: Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 

Aquestes lleis, entre altres aspectes, regulen el que pot ser reproduït d’una publicació impresa o de materials àudio, vídeo o electrònics.

Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la Universitat Rovira i Virgili (aprovada pel Consell de Govern de data 30 d'abril de 2009). 

Per més informació consulteu l'enllaç i  les preguntes freqüents.

El CRAI té servei de fotocòpies. Què podeu fotocopiar?

El CRAI us orientem en l'ús de la informació i els drets d'autor:

CRAI Bibliotecari especialitzat Horari                            Adreça electrònica
CRAI Campus Catalunya Carme Montcusí 8-14:30 h crai.catalunya(ELIMINAR)@urv.cat
CRAI Campus Sescelades Xose Rius 8-14:30 h crai.sescelades(ELIMINAR)@urv.cat
CRAI Campus Terres de l'Ebre Clara Àlvarez 8-14:30 h crai.cte(ELIMINAR)@urv.cat
CRAI Campus Bellissens Alfred Artiga  14-21 h crai.bellissens(ELIMINAR)@urv.cat
CRAI  Campus Bellissens Imma Gàmez 8-14:30 h  crai.bellissens(ELIMINAR)@urv.cat
CRAI Medicina i Ciències de la Salut Susanna Garciapons 8-14:30 h  crai.medicina(ELIMINAR)@urv.cat
CRAI Campus Vila-seca Geografia Carme Murcia 8-14:30 h  crai.vilaseca(ELIMINAR)@urv.cat

Per a consultes específiques sobre drets d'autor i elaboració de materials docents i acadèmics adreceu-vos a alvar.fortuny(ELIMINAR)@urv.cat.

També podeu trametre la consulta a través del servei virtual Pregunt@.


Informació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili