CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióDrets d'autor i propietat intel·lectual

Suport docencia

Els drets d'autor és el dret que la llei reconeix a l’autor d’una obra sobre els beneficis que comporta la publicació, execució o reproducció de la mateixa. Els drets d’autor estan relacionats amb la propietat intel·lectual que garanteix certs drets morals i econòmics per a l’autor d’una obra en relació a la seva publicació i reproducció.

El CRAI té servei de fotocòpies. Què podeu fotocopiar?

Per més informació podeu trametre la vostra consulta a través del servei virtual Pregunt@.


Informació