CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióCreative Commons

Suport docencia

Creative Commons és una organització no governamental sense ànim de lucre que desenvolupa plans per ajudar a reduir les barreres legals de la creativitat, per medi d’una nova legislació i l'ús de les noves tecnologies. El terme també es refereix a les llicències desenvolupades per aquesta organització.

Les llicències Creative Commons s'emmarquen en l'intent d'equilibrar la balança entre l'autor i l'usuari; cal subratllar que aquest tipus de llicències respecten el concepte de propietat intel·lectual i l'elecció de l'autor.

Aquesta organització ofereix diferents tipus de llicències que engloben des del sistema tradicional de drets d'autor fins al total domini públic. Entre una obra amb "tots els drets reservats" o una "sense cap dret reservat", Creative Commons proposa tenir "alguns drets reservats".

Si necessiteu més informació sobre l'ús de llicències Creative Commons per a l'elaboració de treballs docents o d'investigació, us podeu adreçar al servei virtual Pregunt@.


Informació