CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióAvaluació de publicacions

Suport docencia

 

  • Avaluació de les publicacions:

Es valora tant l'impacte dels investigadors com el de  les publicacions. Analitzen el nombre de cites que reben els documents científics i són els que s'utilitzen per avaluar la qualitat d'una publicació concreta.

Tot i que les revistes són encara avui dia un dels principals canals de comunicació de la recerca científica, la presència de les publicacions a catàlegs de biblioteques acadèmiques, bases de dades o repositoris, també donen un segell de qualitat valorat per les agències avaluadores.

La immediatesa que proporcionen les xarxes socials han fet sorgir altres índexs per mesurar la producció científica basats en les descàrregues i en la difusió a la web 2.0 els almètrics.

Per qualsevol dubte o si necessiteu més informació, adreceu-vos presencialment (personalment o per telèfon) al Personal de suport a la recerca del vostre CRAI o al servei virtual Pregunta.


Informació