CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióServei de suport a l'investigador

Des del CRAI us proporcionem:

  • Suport en la selecció de publicacions amb major visibilitat i difusió dins de cada àmbit de coneixement.
  • Assessorament i suport en matèria de factors d'impacte, indicadors i classificacions de la producció científica, publicacions i autors, grups de recerca, o institucions.
  • Accions formatives d'orientació en l'ús de:
  • Assessorament per a la creació d'actualitzacions automàtiques del coneixement (alertes bibliogràfiques).
  • Orientació en les normes de citació de documents, la normativa per a la normalització dels noms del personal investigador i dels centres,  entre altres.
  • Orientació sobre els drets d'autor i la propietat intel·lectual.
  • Suport en l'ús de l'identificador ORCID.

Des del CRAI us podem donar suport en les diferents etapes de la vostra recerca:

  • podeu trametre la consulta a través del servei Pregunt@

  • o bé, si necessiteu suport personalitzat, empleneu el següent formulari.

Enllaços d'interès a la URV


Informació