CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióPréstec d'espais

 • El CRAI disposa del servei de reserva i préstec d’espais de treball en grup per a activitats d’aprenentatge i investigació als diferents punts de prestació de servei:
CRAI  Espais de treball en grup i seients  Horari del servei      
CRAI Campus Catalunya 6 sales amb ocupació màxima de 6 persones cadascuna i 6 sales amb ocupació màxima de 8 persones cadascuna Consultar-lo
CRAI Campus Sescelades 12 sales amb ocupació màxima de 8 persones cadascuna Consultar-lo
CRAI Campus Terres de l'Ebre 4 sales amb una ocupació màxima de 6 persones cadascuna Consultar-lo
CRAI Campus Bellissens 4 sales amb una ocupació màxima de 8 persones cadascuna Consultar-lo
CRAI Medicina i Ciències de la Salut 4 sales amb una ocupació màxima de 8 persones cadascuna Consultar-lo
CRAI Campus Vila-seca 3 sales amb una ocupació màxima de 6 persones cadascuna Consultar-lo
CRAI Seu Baix Penedès 2 sales amb una ocupació màxima de 6 persones cadascuna Consultar-lo

Condicions específiques per al préstec d'espais de treball en grup:

 1. Per fer ús dels espais de treball en grup cal sol·licitar el préstec o bé fer presencialment  una reserva prèvia amb un màxim de tres dies d’anticipació.
 2. L’ocupació mínima és de dues persones. El màxim permès ve determinat per la capacitat de cada espai.
 3. La persona a nom de qui es fa el préstec ha d’actuar com a responsable del grup, de la clau i de la correcta utilització de l’espai i dels seus equipaments.
 4. Si aquest responsable ha de marxar, cal demanar el canvi de nom al taulell de préstec.
 5. No es pot sobrepassar el nombre d’usuaris permès per espai.
 6. El préstec es pot fer per a un màxim de tres hores.
 7. En finalitzar aquest període, si l’espai no té cap reserva, el responsable del grup pot sol·licitar un nou préstec adreçant-se al taulell de préstec.
 8. L’usuari pot fer un màxim de dues reserves setmanals, mai en hores consecutives.
 9. Passats quinze minuts de la reserva, si no se’n fa ús, el personal del CRAI el posarà a disposició d’altres usuaris.
 10. Cal tenir cura dels objectes personals, perquè el CRAI no se’n fa responsable. El PAU (personal d’atenció a l’usuari) gestionarà els objectes personals oblidats dins l’espai de treball en grup com a objectes perduts.

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili