CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


P+F: Preguntes més freqüents del servei de préstec interbibliotecari/SOD

Què és el servei de préstec interbibliotecari?

Aquest servei té com a objectiu localitzar i subministrar tots aquells documents que no es trobin a la Biblioteca de la URV i demanar-los a centres catalans, espanyols o estrangers, a la vegada que permet actuar com a centre prestatari del nostre propi fons.

Qui pot utilitzar el servei de préstec interbibliotecari?

D’aquest servei en pot fer ús qualsevol membre de la comunitat universitària i, en general, tota persona o institució que dugui a terme una activitat investigadora. Igualment, subministrem documents del fons de la Biblioteca de la URV a totes les entitats alienes que ens ho demanin.

Com es demana un document de préstec interbibliotecari?

A través d’un formulari normalitzat de sol·licitud de documents que es troba a la web del Servei de Biblioteca. La primera vegada que s’utilitza el servei cal donar-se d’alta i després podreu consultar l’estat de les vostres peticions mitjançant una contrasenya. Un cop formalitzada la petició, l’usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses que origini la gestió segons les tarifes vigents.

Com podeu demanar documents? 

Es requereix un codi personal que heu de demanar al Servei d’Obtenció de Documents o bé mitjançant el formulari.

Podeu demanar documents utilitzant les següents opcions:

  • Des de la nostra pàgina web
  • Des del catàleg col·lectiu, en cas que esteu fent una cerca i trobeu el registre, podeu demanar el document escollint l’opció Demanar-lo i seguint les indicacions que s’indiquen.

Quin tipus de material es pot demanar al servei de PI?

Es pot obtenir qualsevol tipus de material que l’usuari necessiti: llibres, articles de revista, actes de congressos, patents, tesis...

Quin és el preu del servei?

Per aquesta informació consulteu les tarifes.

Què és un diposit? Com puc formalitzar-lo ?

Un dipòsit és fer un ingrès a l'avançada al Servei de PI/SOD. Per a fer-lo és necessari contactar amb la Secció de Préstec Interbibliotecari per tal d'establir l'ús que es farà del servei i per tant la quantitat a dipositar.

Puc endur-me a casa els documents de PI?

Generalment no. Només els llibres que pertanyen al Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) poden sortir de la biblioteca. Els documents originals són a la biblioteca en règim de préstec i, per tant, han de ser consultats dins d’aquesta. La biblioteca és la responsable dels documents mentre l’usuari els consulta. La Secció de PI/SOD informarà en cada cas de la durada del préstec. Els documents que són reproduccions d’originals són propietat de l’usuari.

Per més informació, adreceu-vos al servei Pregunt@.


Informació