CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació


Marc normatiu PI/SOD

El servei de PI/SOD està sotmès a la la Llei de propietat intel·lectual vigent en l'actualitat. Recordem que:

  • En cas de sol·licitud d'articles de revistes, les reproduccions només es poden fer servir per a ús privat del copista. No es pot per tant, fer-ne un ús col·lectiu ni lucratiu.
  • És responsabilitat de l'usuari complir amb el marc legal que estableix l'actual Llei de propietat intel·lectual.

Per més informació, adreceu-vos al servei Pregunt@.


Informació

© 2008 - 2017 Universitat Rovira i Virgili