CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióRecursos informàtics i TIC

Recursos informàtics

A més, des de la Factoria us oferim suport a:

El personal especialitzat de la Factoria us resoldrà qualsevol dubte relacionat amb l'ús de les TIC.

Els becaris d'informàtica donen suport a les aules d'informàtica i us resoldran qualsevol dubte sobre l'ús de l'equipament i programari. 

Què diuen els estudiants dels Recursos Informàtics i TIC?

  


Informació