CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióActivitats formatives

Què són les MicroTAC?

Les MicroTAC són accions formatives de curta durada orientades a l’adquisició de competències digitals i al coneixement de noves eines tecnològiques.

                                  

Cada curs acadèmic la Factoria programa activitats periòdiques per al PDI i d'altres específiques, en col·laboració amb assignatures, per als estudiants.

Activitats programades per al curs 2016 - 2017

Producció de càpsules docents i de recerca al CRAI de la URV  

Novembre de 2016

Iniciació a la captura i edició de vídeo Febrer de 2017
Producció de càpsules docents i de recerca al CRAI de la URV Març de 2017
Recursos per a la creació de gràfics i diagrames Abril de 2017

Aquestes actuacions, adreçades al PDI, formen part de les activitats PROFID. Podeu consultar-les i gestionar la inscripció a través de la web de l'ICE.

Materials formatius

Podeu accedir al material de les activitats realitzades a través de l'Espai d'aprenentatge.

              Formacio


Informació