CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióEspai de treball en grup

Els espais de treball en grup es poden reservar amb antelació.

CRAI  Espais de treball en grup i seients  Horari del servei      
CRAI Campus Catalunya

6 sales de 6 seients

6 sales de 8 seients

8-20:45 h
CRAI Campus Sescelades

12 sales de 6 a 8 seients

8-20:45 h
CRAI Campus Terres de l'Ebre 4 sales de 6 seients 8-20:45 h
CRAI  Campus Bellissens

4 sales de 8 seients

1 sala de 48 seients

8-20:45 h
CRAI Campus Vila-seca 3 sales de 6 seients 8:30-19:45 h 
CRAI Medicina i Ciències de la Salut 4 sales de 6 seients 8-20:45 h
CRAI Seu Baix Penedès                    ---        ---

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació

© 2008 - 2016 Universitat Rovira i Virgili