CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióAula d'informàtica

Préstec de documents

CRAI Ordinadors Becaris de suport Horari             
CRAI Campus Catalunya          98          Sí 8-21 h
CRAI Campus Sescelades         112          Sí 8-21 h
CRAI Campus Terres de l'Ebre          24          Sí 8-21 h
CRAI Campus Bellissens          ---          ---  ---
CRAI Campus Vila-seca          ---         Sí  8,30-20 h
CRAI Medicina i Ciències de la Salut          16          Sí  8-20:30 h
CRAI Seu Baix Penedès          ---          ---   ---

Els becaris de suport d'informàtica per resoldre dubtes sobre equipament i programari. 

Per més informació, adreceu-vos al servei virtual Pregunt@.


Informació