CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióCompromisos específics del CRAI

01

Oferir atenció presencial o telefònica per resoldre les necessitats d'informació amb el compromís d'obtenir una satisfacció superior al 8 sobre 10 en l'enquesta de satisfacció a l'usuari.

02

Respondre les consultes del servei Pregunt@ en un termini màxim de 72 hores en el 95% dels casos, com a mínim.

03

Difondre les novetats de la borsa de treball en els espais de difusió d'informació en un màxim de 48 hores en el 95% dels casos, com a mínim.

04

Mantenir operatius el 95% dels enllaços als recursos electrònics a través de l'icerc@dor, com a mínim.

05

Informar a través de la web de les noves adquisicions bibliogràfiques incorporades al fons cada 15 dies en el 95% dels casos, com a mínim.

06

Rebre els documents adquirits als diversos proveïdors en un termini mitjà de 35 dies.

07

Catalogar els documents adquirits pel CRAI en un termini màxim de 9 dies en el 90% dels casos, com a mínim.

08

Donar resposta a l'usuari que no ha localitzat un document als prestatges en un termini de 72 hores en el 95% dels casos, com a mínim.

09

Trametre a la biblioteca subministradora les sol·licituds de préstec interbibliotecari en un termini màxim de 3 dies hàbils des que l'usuari fa la sol·licitud en el 95% dels casos, com a mínim.

10

Disposar del 90% de la proposta planificada de formació dins dels àmbits del CRAI corresponent al programa PROFID a l'inici del curs acadèmic.

11

Publicar el calendari de grups de conversa d'anglès el primer dia laborable de cada mes en el 99% dels casos.

12

Garantir que el nombre màxim de participants en els grups de conversa en els diversos idiomes sigui de 8 persones en el 95% dels casos, com a mínim.

13

Garantir que s'ofereix un mínim setmanal d'1 grup de conversa en anglès per a cadascun dels nivells impartits (de l'A2 al C1) en el 95% dels casos, com a mínim.

14

Oferir instal·lacions adequades per a la consulta dels recursos bibliogràfics i per a l'estudi i aconseguir una satisfacció superior al 7 en aquest aspecte en l'enquesta de satisfacció d'usuari.


Informació