CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióWorldcat: Preguntes freqüents

Consulteu la guia WorldCat

Què és l'OCLC?

L'OCLC (Online Computer Library Center) és una cooperativa integrada per 72.035 bilioteques de 171 països amb el doble objectiu de millorar l'accés a la informació i reduir el cost en les biblioteques. EL CRAI de la URV s'integra a l'OCLC al maig de 2014 mitjançant la col·laboració al Worldcat Local.

Què és URV Worldcat?

 És una finestra única de cerca que permet accedir als recursos propis del CRAI de la URV (catàleg, recursos electrònics i documents del repositori institucional) i als recursos de la resta de les biblioteques del món integrades a l'OCLC.

És una eina d'internacionalització molt potent, que  dóna   una gran visibilitat als recursos i a la producció científica de la URV.

Com podeu accedir a URV Worldcat?

 Des de la web del CRAI o a través de dispositius mòbils (urv.on.worldcat.org).

Què podeu trobar mitjançant URV Worldcat?

  • Més d'1,4 milions d'articles amb possibilitat d'accedir al text complet (quan siguin de recursos subscrits per la URV o d'accés obert) o a les referències bibliogràfiques que permeten localitzar l'article o demanar-lo a través del servei de préstec interbibliotecari.
  • Més de 40 milions de materials digitals, procedents de fonts com Google Books i dels principals arxius i repositoris digitals com OAIster, ArchiveGrid i HathiTrust.
  • Més de 16 millions de llibres electrònics.
  • Més de 33 millions d'ítems que donen valor afegit al recurs, com índexs, portades, resums, etc.
  • Més de 25 millions de llibres disponibles en biblioteques de tot el món. 

      Altres prestacions de URV Worldcat:

OCLC i Worldcat creixen cada any...

Contínuament s'integren noves biblioteques a l'OCLC i, per tant, augmenten els recursos accessibles a través de Worldcat:

  • Més bases de dades i col·leccions
  • Més llibres electrònics i més editors
  • Més repositoris institucionals i col·leccions d'arxius
  • Més ítems amb valor afegit

Informació