CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióPatents

Què és una patent?

  • Un títol que reconeix el dret d’explotar en exclusiva la invenció patentada. Aquest títol permet impedir a altres la fabricació, venda o utilització sense consentiment del titular. Com contrapartida, la patent es posa a disposició del públic per general coneixement.
  • Una font d’informació primària importantíssima ja que conté informació de primera ma.

Enllaços i recursos

Revistes electròniques


Informació