CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióQuadre de classificació del Llegat Vidal-Capmany

ARXIU DEL LLEGAT VIDAL-CAPMANY

A Fons documental de Maria Aurèlia Capmany Farnés

B Documentació de Jaume Vidal Alcover

C Documentació mixta de Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany Farnés

D Documentació de Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover recollida posteriorment al seu llegat


A Fons documental de Maria Aurèlia Capmany Farnés

A1 Documentació personal i comptable

     A1.1 Documentació personal
     A1.2 Documentació comptable

A2 Documentació familiar

     A2.1 Documentació de Sebastià Farnés
            A2.1.1Documentació personal i comptable 
            A2.1.2 Producció literària 
                      A2.1.2.1 Obra de creació 
                      A2.1.2.2 Assaig i investigacions 
                      A2.1.2.3 Traduccions
            A2.1.3 Activitat professional 
                      A2.1.3.1 Taquígraf
                      A2.1.3.2 Recerques i investigacions
                                   A2.1.3.2.1 Jocs
                                   A2.1.3.2.2 Lèxic d'Ausiàs March
                                   A2.1.3.2.3 Paremiologia catalana comparada
                                   A2.1.3.2.4 Etnografia i folklore
                                   A2.1.3.2.5 Varis
                      A2.1.3.3 Obres d'altri 
            A2.1.4 Correspondència
                      A2.1.4.1 Blocs de correspondència creats per ell mateix
                      A2.1.4.2 Correspondència amb data
                      A2.1.4.3 Correspondència sense data
            A2.1.5 Col·leccions
                      A2.1.5.1 Fotografies
                      A2.1.5.2 Retalls de premsa 
                      A2.1.5.3 Programes, invitacions, calendaris, pamflets divulgatius, catàlegs...
                      A2.1.5.4 Targetes postals
                      A2.1.5.5 Targetes de visita
                      A2.1.5.6 Estampes i segells
             A2.1.6 Política       

            A2.2 Documentació d'Aureli Capmany
            A2.2.1 Documentació personal i comptable 
            A2.2.2 Producció literària
                      A2.2.2.1 Obres pròpies
                      A2.2.2.2 Obres d'altri 
            A2.2.3 Activitat professional
                      A2.2.3.1 Recerques prèvies
                                   A2.2.3.1.1 Cançons i danses populars
                                   A2.2.3.1.2 Folklore
                                   A2.2.3.1.3 Història
                                                   A2.2.3.1.3.1 Història
                                                   A2.2.3.1.3.2 Annals de Barcelona
                                   A2.2.3.1.4 Varis
                                   A2.2.3.1.5 Catàleg bibliogràfic
                      A2.2.3.2 Partitures musicals
                                   A2.2.3.2.1 Cançons religioses 
                                                   A2.2.3.2.1.1 Versió en net
                                                   A2.2.3.2.1.2 Primera versió
                                   A2.2.3.2.2 Cançons profanes 
                                   A2.2.3.2.3 Aureli Capmany. Cançoner popular
                                   A2.2.3.2.4 Partitures. Parts d'orquestra
                                   A2.2.3.2.5 Altres blocs de partitures
                                   A2.2.3.2.6 Cançoner popular (1901-1913)
                      A2.2.3.3 Dibuixos i proves de portades
                      A2.2.4 Correspondència
                      A2.2.5 Col·leccions 
                                 A2.2.5.1 Fotografies
                                 A2.2.5.2 Retalls de premsa
                                 A2.2.5.3 Programes, invitacions i catàlegs
                                 A2.2.5.4 Cartells i auques
                                 A2.2.5.5 Planxes tipogràfiques
                                 A2.2.5.6 Altres 

     A2.3 Documentació de Maria Farnés 

     A2.4 Documentació de Júlia Farnés
            A2.4.1 Documentació acadèmica
            A2.4.2 Altres tipus de documentació

     A2.5 Documentació de Mercè Farnés
            A2.5.1 Documentació oficial
            A2.5.2 Correspondència
            A2.5.3 Varis

A3 Activitat literària

      A3.1 Participacions en congressos
      A3.2 Recerques prèvies 
      A3.3 Altres activitats
      A3.4 Obres d'altri

A4 Producció literària

      A4.1 Obra de creació
              A4.1.1 Narrativa
              A4.1.2 Teatre
              A4.1.3 Guions
              A4.1.4 Obres musicals 
              A4.1.5 Poesia 
      A4.2 Traduccions
      A4.3 Obra assagística i d'investigació
              A4.3.1 Sobre literatura
              A4.3.2 Conferències transcrites
              A4.3.3 Història
             A4.3.4 Articles publicats

A5 Activitat política

     A5.1 Activitat política
     A5.2 Ajuntament de Barcelona

A6 Correspondència

     A6.1 Correspondència rebuda
     A6.2 Correspondència amb editors
     A6.3 Correspondència emesa
     A6.4 Correspondència sense data

A7 Col·leccions

     A7.1 Invitacions
     A7.2 Targetes de visita
     A7.3 Programes i llibrets informatius
     A7.4 Fotografies

B Documentació de Jaume Vidal Alcover

B1 Documentació personal i comptable

     B1.1 Documentació personal
            B1.1.1 Distincions honorífiques
     B1.2 Documentació comptable

B2 Documentació acadèmica

      B2.1 Docent
      B2.2 Escolar 
             B2.2.1 Pagaments de drets
             B2.2.2 Exàmens i qualificacions
             B2.2.3 Apunts de classes

B3 Activitat professional

     B3.1 Docent
            B3.1.1 Material preparatori de classes
            B3.1.2 Programes i bibliografia d'assignatures 
            B3.1.3 Activitats organitzades pel Departament de Filologia 
            B3.1.4 Memòria per a la càtedra
            B3.1.5 Alumnat
     B3.2 Escriptor
            B3.2.1 Contractes amb editors
            B3.2.2 Ressenyes, participacions, notificacions...
            B3.2.3 Recerques prèvies
                      B3.2.3.1 Tesi doctoral 
                      B3.2.3.2 Sobre Llorenç Villalonga                   
                      B3.2.3.3 Reculls d'articles i suplements                      
                      B3.2.3.4 Fitxers                     
                      B3.2.3.5 Agendes
            B3.2.4 Obres d'altri 
     B3.3 Entrevistes i escrits sobre Jaume Vidal Alcover

B4 Producció literària

     B4.1 Obra de creació 
            B4.1.1 Narrativa 
            B4.1.2 Poesia 
            B4.1.3 Teatre 
            B4.1.4 Adaptacions 
     B4.2 Obra assagística i d'investigació 
            B4.2.1 Pròlegs 
            B4.2.2 Articles publicats 
            B4.2.3 Conferències 
     B4.3 Traduccions  

B5 Correspondència

     B5.1 Correspondència rebuda
     B5.2 Correspondència amb editors
     B5.3 Correspondència sense data
     B5.4 Correspondència emesa

B6 Col.leccions

     B6.1 Fotografies
     B6.2 Programes
     B6.3 Invitacions
     B6.4 Targetes de visita    
     B6.5 Estampes


C Documentació mixta de Jaume Vidal Alcover i Maria Aurèlia Capmany Farnés 

C1 Documentació personal i comptable

C2 Activitat literària

     C2.1 Ressenyes, participacions, notificacions...
     C2.2 Entrevistes i escrits sobre Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany
     C2.3 Obres d'altri

C3 Producció literària

     C3.1 Teatre
     C3.2 Adaptacions

C4 Correspondència

C5 Col·leccions
     C5.1 Fotografies 
     C5.2 Diapositives 
     C5.3 Cintes de vídeo i cassets
     C5.4 Retalls de premsa 
     C5.5 Postals, targetes... 
     C5.6 Dibuixos, gravats... 

D Documentació de Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover recollida posteriorment al seu llegat
 

D1 Documentació postllegat de MAC

D2 Documentació postllegat de JVA


Informació