CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB Fons Documental de Jaume Vidal Alcover

B1 Documentació personal i comptable

     B1.1 Documentació personal

     B1.2 Documentació comptable

B2 Documentació acadèmica

     B2.1 Docent

     B2.2 Escolar

           B2.2.1 Pagament de drets

           B2.2.2 Exàmens i qualificacions

           B2.2.3 Apunts de classes 

B3 Activitat professional

     B3.1 Docent

           B3.1.1 Material preparatori de classes 

           B3.1.2 Programes i bibliografia d'assignatures  

           B3.1.3 Activitats organitzades pel Departament de Filologia

           B3.1.4 Memòria per a càtedra

           B3.1.5 Alumnat            

     B3.2 Escriptor 

           B3.2.1 Edicions

           B3.2.2 Participacions en actes culturals, programes, notificacions 

           B3.2.3 Recerques prèvies

                      B3.2.3.1 Tesi doctoral

                      B3.2.3.2 Sobre Llorenç Villalonga

                      B3.2.3.3 Reculls d'articles i suplements

                      B3.2.3.4 Fitxers

                      B3.2.3.5 Agendes   

           B3.2.4 Obres d'altri 

     B3.3 Entrevistes i escrits sobre Jaume Vidal Alcover

B4 Producció literaria.

     B4.1 Obra de creació

           B4.1.1 Narrativa

           B4.1.2 Poesía

           B4.1.3 Teatre

           B4.1.4 Adaptacions

     B4.2 Obra assagística i d'investigació

           B4.2.1 Pròlegs

           B4.2.2 Articles publicats

           B4.2.3 Conferències

     B4.3 Traduccions

B5 Correspondència

   B5.1 Correspondència rebuda

     B5.2 Correspondència amb editors

     B5.3 Correspondència sense data

     B5.4 Correspondència emesa

B6 Col.leccions

     B6.1 Fotografies 

     B6.2 Programes 

     B6.3 Invitacions

     B6.4 Targetes de visita 

     B6.5 Estampes


Informació