CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióC3.1 Teatre

 • C3.1/1 "Amics i coneguts": diversos textos teatrals mecanoscrits. (3 primeres pàgines. Coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • C3.1/2 "Cabaret", diverses còpies de cançons d'algun dels espectacles de cabaret de Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany, traduïdes al castellà. (5 primeres pàgines. Coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • C3.1/3 La cultura de la Coca-Cola, obra teatral mecanoscrita amb textos de M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal i música de Josep M. Martí. Mecanoscrit de l'obra de cabaret de Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany "Varietats-2" amb el segell, pàgina per pàgina, de visat i autoritzat (23 de maig de 1970) per la Delegació Provincial de Tarragona del Ministeri d'Informació i Turisme. (5 pàgines. 3 primers fulls no. Document complert només consultable en paper)
 • C3.1/4 Fotocòpia de fragments dels textos de les obres de cabaret de Jaume Vidal i M. Aurèlia Capmany Public relations i Varietats IV, del llibre Ca, barret!. (3 primeres pàgines. Coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • C3.1/5 Relació de les cançons de "Varietats I" i els seus autors i una cançó mecanoscrita.(Davant 3 fulls)
 • C3.1/6 Mecanoscrit de l'obra de teatre de cabaret Varietats de varietats. (5 primeres pàgines. Coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • C3.1/7 Mecanoscrit enquadernat de "Verge, ma non tropo (pièce bien faite, una mica musical, en vuit actes, un pròleg i un projecte d'adulteri)", de M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover.  (5 primeres pàgines. Coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • C3.1/8 Mecanoscrit de Verge, però no del tot, obra teatral de M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover. (5 primeres pàgines. Coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • C3.1/9 Verge, però no del tot, pàgines mecanoscrites, desordenades, d'aquesta obra teatral de M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover. (5 primeres pàgines. Document només consultable en paper)
 • C3.1/10 Mecanoscrit de Verge, però no del tot, obra teatral de M. Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover (2 còpies). (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • Documentació personal
 • Fons documental Mº Aurèlia Capmany

Informació