CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióC2.3 Obres d'altri

 • C2.3/1  “Pere Anguera”: mecanoscrit de “Pluja de clemàstecs”, de Pere Anguera (21 pàg.). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/2  “Joan Argenté”: mecanoscrit de “Traïdor cap al patíbul”, de Joan Argenté (24 pàg.), per concórrer al Premi Ribas i Carreras. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/3 Mecanoscrit d’un recull de tres peces teatrals de Josep A. Baixeras: “El mas dels casaments. Tres peces curtes de forma tradicional”. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/4 Mecanoscrit de Lestrígons, de Francesc Barceló Fortuny (266 pàg.). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/5 Mecanoscrit del recull de poemes “Les flors del mall”, de Carles Bau de l’aire. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/6 Tres mecanoscrits de Júlia Blasco: “El penja-robes. Comèdia en pròleg i dos actes”, “Nath el pastoret hindú. Comèdia oriental en dos actes, tres quadres i pròleg, per a nois i noies de 10 a 14 anys” i “Hi havia dos regnes. Comèdia-ficció en un pròleg dos actes i epíleg (juvenil)”. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/7 Mecanoscrit d’un estudi per a fer una  “Antología de la música tradicional de los Países Catalanes”. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/8 Mecanoscrit del text teatral “El reloj”, d’Armando Cortés (33 pàg.). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/9 Mecanoscrit de “Burxeu la vostra fortuna... fortunes de na Joana”, de Francesc Domingo i Barnils (30 pàg.), amb anotacions manuscrites com per fer-ne una representació teatral. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/10 Mecanoscrit d’ “Escrits graciencs amb «mango, ferret i ploma»” (1980), de Fernàndez Jurado (32 pàg.). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/11 Mecanoscrit de l’article “Castellet-Molas i la poesia catalana actual” (28 de juny de 1968), de Feliu Formosa (10 pàg.). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/12 Mecanoscrit de “La cara cara. Comedia en 5 actos”, de Maria Fornaguera (72 pàg.). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/13 Mecanoscrit del recull de poesies “La claror de l’aigua”, de Joan Fortuny. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/14 Mecanoscrit del recull de poesies “Rentades de llum”, de Joan Fortuny. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/15 Mecanoscrits de diversos escrits de Josep M. Llompart: 3 poemes solts (“Projecte de cartell per a una agència de turisme, i homenatge secret als qui, terres i terres enllà, combaten per tots”, “Cruña 1928”, “Recordatori amb estampa”); 2 còpies del recull de poemes “La terra d’Argensa”, amb pròleg de Joan Oliver (6 de desembre de 1967), 42 pàg. cada còpia. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/16 Mecanoscrit de “Love letter to Catalonia”, firmat per Matthew. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/17 Mecanoscrit de “Defensa Índia Rei”, de Jaume Melendres (25 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/18 Mecanoscrit de cançons relacionades amb l’obra de Bertolt Brecht, obra de Rosa Morata. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/19 “H. Morier. Dictionnaire de poétique”: fotocòpia del llibre d’Henri Morier, Dictionnaire de poétique et de réthorique. París: Presses Universitaires de France 1961. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/20 Mecanoscrit del recull de poemes “Hispània Citerior”, de Llorenç Moyà. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/21 Mecanoscrit de “Farsa del mestre Pathelin”, anònim francès del segle XV adaptat per Francesc Nel·lo. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/22 Juli Pascual, mecanoscrit de “La discoteca” (126 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/23 Fotocòpies d’un mecanoscrit enquadernat: “El patrimoni artístic català durant la guerra civil. El testimoniatge de J. Folch i Torres”, de la “Revista Museu”. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/24 Mecanoscrit del text teatral La sentència, de Manuel de Pedrolo (1966), 7 pàg. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/25 Mecanoscrit de “Notícies sobre El pelegrí apassionat de Joan Puig i Ferreter”, escrit per Xavier Fort i Bufill (27 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/26 Miquel Àngel Riera, recull de poemes mecanoscrits (1970). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/27 Mecanoscrit d’un recull de poemes que porta per títol El mirall trencat, de Mercè Rodoreda. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/28 Mecanoscrit d’ Ànimes de càntir (Auto sacramental de putxinel·lis en dos actes), de Xavier Romeu (52 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/29 Mecanoscrit de La pau (Retorna a Atenes), de Rodolf Sirera. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/30 Mecanoscrit d’Introit, de Rafael Socies Company (1968-1969), Flor Natural en els Jocs Florals de Llucmajor, 1969, en homenatge a Maria Antònia Salvà . (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/31 Mecanoscrit de L’espill des dones (56 pàg.) i de Moltes variacions per un coixí (54 pàg.), de Frederic M. Solbes. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/32 Assaig mecanoscrit de Bernardo Torrandell titulat “Antonio Torrandell. Músico contemporáneo, 1881-1963”. A l’interior, diversos retalls o fotocòpies d’articles de premsa sobre concerts d’Antonio Torrandell. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/33 “Antonio Torrandell”: una altra còpia de l’assaig inventariat en el punt anterior, sobre Antonio Torrandell. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/34 Recull de narracions mecanoscrites de Jaume Torres i Estradé, amb el títol “Personatges amb ics” (30 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/35 “Francesc Valls”: diversos poemes i breus narracions mecanoscrites de Francesc Valls Calzada (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/36 Fotocòpia de la novel·la de Llorenç Villalonga Mort de dama. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/37 Mecanoscrit d’una obra de teatre en francès (162 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/38 “Espriu (edició crítica)”. Treball mecanoscrit titulat “Comentari crític de tres contes de Salvador Espriu: Història Vulgar, Mamà mes ti bemol, Pròleg al ballet del diable”, per a l’assignatura “Salvador Espiru, la formació del mite de Sinera”, impartida per Enric Bou en el doctorat de Literatura Catalana el 1990. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • C2.3/39 “Obres d’altri sense identificar”: 
  • C2.3/39.1 “Odisseas Elitis. Vuit poemes del llibre Orientacions”. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • C2.3/39.2 Diversos poemes sense títol mecanoscrits. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • C2.3/39.3 Narració mecanoscrita: “Matarem un gall” (5 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • C2.3/39.4 Llista de personatges. Narració mecanoscrita (22 pàg.). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • C2.3/39.5 Poema mecanoscrit: “Vadiello”. (Davant)
  • C2.3/39.6 Poema titulat “Los amigos. Elegía”. (Davant)
 • C2.3/40 “Obres d’altri sense identificar”: poemes i narracions diverses. (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

Informació