CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB5.1.18/1 Correspondència rebuda el 1981

1. Pep Maria Miró Llull (gen. 1981). Li desitja un feliç any en una targeta pintada per ell. (Davant i darrera)

2. Joaquim Soler (Barcelona - Barcelona, 28 gen. 1981). (Davant carta)

3. [?], de la redacció de la revista Llombriu (gen. 1981). Li enviaren aquesta nota juntament amb un exemplar de la revista i li demanen que participi amb col·laboracions literàries. (Davant)

4. Josep A. Grimalt, del Departament de Llengua Espanyola de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona (Palma de Mallorca - Barcelona, 19 febr. 1981). (Davant dos fulls)

5. Joan Mas (Palma de Mallorca - Barcelona, 28 febr. 1981). (Davant)

6. Joan Colomines (Madrid - Palma de Mallorca, 2 març 1981). Postal. (Davant i darrera)

7. Josep A. Grimalt, del Departament de Llengua Espanyola de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona (Palma de Mallorca - Barcelona, 12 març 1981). (Tota la carta. Sobre no)

8. Jaume E. Amengual (Selva, Mallorca - Barcelona, 6 maig 1981). (Tota la carta. Sobre no)

9. Salvador Espriu (Barcelona - Barcelona, 22 maig 1981). (Tota la carta. Sobre no)

10. [Josep Massot i Muntaner?], de Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Montserrat - Barcelona, 13 juny 1981). (Tota la carta. Sobre no)

11. Jordi Pàmias (Lleida - Barcelona, 1 jul. 1981). (Davant)

12. Til [Tilbert] Stegmann, de l'Institut fo Romanische Philologie, de la Freie Universität Berlin (Berlin - Barcelona, 14 jul. 1981). (Davant dos primers fulls. Document complert només consutlable en paper)

13. J.M. Butiñá (Madrid - Barcelona, 5 ag. 1981). (Davant i darrera)

14. [Josep Massot i Muntaner?], de Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Montserrat - Barcelona, 12 ag. 1981). (Davant)

15. Gabriel Janer Manila (Palma de Mallorca - Barcelona, 3 set. 1981). (Davant)

16. Jaume Bover, de la Fundación Bartolomé March Servera (S'Arracó, Mallorca - Barcelona, oct. 1981). (Davant)

17. Jaume Bover, de la Fundación Bartolomé March Servera (S'Arracó, Mallorca - Barcelona, 8 nov. 1981). (Davant)

18. Pere Salvat, director de l'Escola Municipal d'Art Dramàtic Josep Ixart (Tarragona - Tarragona, 11 nov. 1981). (Davant)

19. Francesc Miravitlles (Barcelona - Barcelona, 27 nov. 1981). (Tota la carta. Sobre no)

20. Tilbert Dídac Stegmann, de Suhrkamp Verlag i del Institut für Romanische Sprachen und Literaturen, de la J.W. Goethe-Universität (Frankfurt am Main, Alemanya - Barcelona, 9 des. 1981). (Davant)

21. Antoni Llull Martí (Palma de Mallorca - Barcelona, 11 des. 1981). (Davant)

22. Margalida Tomás (Barcelona - Barcelona, 13 des. 1981). (Sobre buit. No escanejar)


Informació