CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB4.2.3 Traduccions

 • B4.3/1 Abel et Bela de Robert Pinget (1971): text fotocopiat en francès i text traduït en català (Tarragona, 10 de juny de 1987), encomanat per Ramon Simó, que produí l'obra a Reus, al teatre Bartrina, el 1987. (2 primeres pàgines traducció catalana. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/2 Mecanoscrit de A l'ombra de les noies en flor: primera part de la traducció publicada a Columna (Proust, Marcel. A la recerca del temps perdut. Pel cantó de SwannA l'ombra de les noies en flor. Vol. I. Barcelona: Columna 1990). (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/3 Mecanoscrit d'un fragment de la 2a part de A l'ombra de les noies en flor (pàg. 147-312). (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/4 Folies Bourgeoises ou La petite illustration (datada el febrer de 1976), dramatúrgia de Roger Planchon a partir de vodevils francesos: text francès i traducció catalana. Traducció encarregada per Pere Planella per al Teatre Lliure. (2 primeres pàgines traducció català. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/5 El barco borracho de Rimbaud: traducció al castellà amb anotacions manuscrites. (Tot)
 • B4.3/6 Traducció del francès de L'elegit de Thomas Mann, text que s'inicia amb l'encapçalament "Qui toca?" i que es divideix també en altres parts: "Grimald i Baduhenna" i "Els infants". (Diverses còpies fragmentàries) (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/7 Traducció d'un conte del Decameró (5, VIII). (2 primeres pàgines. La segellada no. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/8 Preparació de la traducció de La guerra de les Gàl·lies de Juli Cèsar: fragments amb anotacions manuscrites, fitxes bibliogràfiques. (2 primeres pàgines mecanuscrites. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/9 Traducció del francès de Un hivern a Mallorca, de George Sand, (publicada): text català i notes preparatòries. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/10 Traducció de Mikhaïl, de Panaït Istrati: còpia del text ja traduït i imprès, previ a la publicació a Edicions del Mall (Barcelona: 1987), amb una "Nota sobre Mikhaïl i la meva traducció". (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/11  Bola de Seu
  • "Miquel Àngel Buonarroti, florentí, pintor, escultor i arquitecte" de Vasari: diverses còpies fragmentàries i una de sencera de 41 pàg. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Traducció de Bola de Seu de Guy de Maupassant: fragment. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/12 "La mort de Plem o Nou retaule de Judit", traducció d'una versió de Francisco Rovira Beleta per a TV Espanyola, basada en una obra de Salvador Espriu ("Auca tràgica i mort del Plem", del volum Aspectes); de fet, no és una simple traducció, sinó una de les tres propostes de guió cinematogràfic que Jaume Vidal va elaborar juntament amb Rovira:
  • Carta de Rovira a Jaume Vidal (19 de juliol de 1975) enviant-li el guió. (Davant tres fulls)
  • Text en castellà de Rovira: "La muerte de Plem —Retablo de Judit i Holofrenes—". (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Textos de la traducció catalana. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/13  "La mort del rei Artús" (Torredembarra, 13 de juliol de 1979): traducció d'un romanç del segle XIII. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/14 Fragments traduïts de L'oeuvre parle de Susan Sontag (Paris: Seuil 1968), que ja és una traducció de l'anglès. (Davant)
 • B4.3/15 Fotocòpia del mecanoscrit de la traducció al català de Sodoma i Gomorra, publicat al volum II de Columna (Proust, Marcel. A la recerca del temps perdut. El cantó de Guermantes. Sodoma i Gomorra. Vol. II. Barcelona: Columna 1990). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/16 Fotocòpia del mecanoscrit d'una part de la traducció al català d' El temps recobrat (pàg. 1-180), publicat amb el títol d' El temps retrobat (Proust, Marcel. A la recerca del temps perdut. La presonera. Albertine desapareguda. El temps retrobat. Amb Maria Aurèlia Capmany. Vol. III. Barcelona: Columna 1991): es tracta de les pàg. 457-572 d'aquest volum. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/17 Fotocòpia del mecanoscrit d'una altra part de la traducció d'El temps retrobat (pàg. 51-135): pàg. 601-662 del vol. III publicat a Columna. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/18 La viuda negra, traducció del monòleg La vedova negra de Carlo Terron, destinada a l'actriu Carme Sansa: original mecanoscrit i fotocòpia; fotocòpia del text en italià. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/19 Traducció al castellà de textos clàssics: "Dichoso aquel que lejos de los negocios..."; vocabulari grec; bibliografia sobre Virgili; traducció de l'Ègloga I al català; traducció del Llibre II de l'Eneida al castellà. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.3/20 Carpeta que Jaume Vidal titula "Traduccions (Rimbaud, Hölderlin, Gide)":
  • Traducció "provisional" de "Una temporada a l'infern" de Rimbaud (Ciutat de Mallorca, 1954), que conté proses poètiques. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Traducció d'uns fragments que titula "Crònica de la moralitat privada" i "Història del jove i del milionari". (No trobat)
  • Fragments en francès ("Empédocle", "Aux Parques", "Socrate et Alcibiade") i la seva traducció al català, alemany i castellà, manuscrita. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
  • "El retorn del fill pròdig". (Davant 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
  • 2 còpies de "La croada d'infants" de Bertolt Brecht, amb indicacions del recitat (entrades dels diversos lectors). (2 primeres pàgines d'1 còpia. Document complert només consultable en paper)
  • "Estic sol, de Franco Cerutti (versió catalana de J. V. A.)". (Davant)
  • Sis poemes en anglès. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Traducció de l'Ègloga IV de Virgili. (Davant 2 fulls)
  • "El ball del comte d'Orgel": fragment. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Fulls manuscrits: fragments que tradueixen unes reflexions en primera persona, sembla que del francès.  (Escanejar 4 pàgines)
  • Traducció de Les il·luminacions de Rimbaud: fragments manuscrits. (Escanejar 3 pàgines)
  • Traducció al castellà d'un diàleg amb personatges com sor Gabriela, el Visitante, sor Flavia, sor Luisa... (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Traducció d'un poema de Marceline Desbordes-Valmore: "Si me'l vols comprar,...". (Davant)
 • B4.3/21 Preparació de l'edició crítica per a Plaza & Janés (Villalonga, Llorenç. Muerte de dama. La heredera de doña Obdulia o Las tentaciones. Ed. crítica i "Introducción" de Jaume Vidal (pp. 11-80). Clásicos Plaza & Janés 37. Biblioteca Crítica de Autores Españoles. [Barcelona]: Plaza & Janés 1985. Nota: per Muerte de dama usa la traducció seva, però per La heredera... utilitza una traducció establerta ja):
  • Text final de la "Antología de temas afines" i mecanoscrit de l'apartat "Repertorio de nombres propios". (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Còpia d'una carta a Carlos Gutiérrez Díezquijada (Edimundo, Madrid) del 24 febr. 1985, des de Barcelona. (Davant i darrera)
  • Text de la introducció. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Text fotocopiat de Papeles de Son Armadans, que és la versió castellana de Jaume Vidal de Mort de dama, titulada aquí "La muerte de una dama", amb anotacions als marges. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Text de les notes a peu de pàgina de Muerte de dama. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Text dels apèndixs. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Text de les notes a peu de pàgina de La heredera de doña Obdulia. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Fragments traduïts al castellà de Mort de dama: "Capítulo XVIII. Aina Cohen visita a doña Obdulia" (2 versions). (2 primeres pàgines d'1 versió. Document complert només consultable en paper)
  • Traducció al castellà d'un apèndix de Muerte de dama, que és un fragment burlesc amb uns poemes d'Aina Cohen; nota introductòria que explica que aquest apèndix és per a Alianza Editorial, tot i que a la publicació no apareix. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

Documentació personal

Fons documental Mº Aurèlia Capmany


Informació