CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB4.2.3 Obra assagísitca i d'investigació. Conferències

 • B4.2.3/1 Conferències 1

1. "Les ales de l'ideal (Semblança i pensament de Gabriel Alomar)" (Barcelona, 3 des. 1983): discurs amb motiu de la seva proclamació com a fill il·lustre de Palma. Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 273-282. (Escanejar davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)

2. "L'amor i la mort d'Ausias March". (Tot)

3. "Els balls parlats: tipologia i utilització": ponència de Jaume Vidal pronunciada dins del Congrés sobre els Balls Parlats a la Catalunya Nova (Tarragona, 1990) i publicada a Els balls parlats a la Catalunya Nova (Teatre popular català) (Tarragona: Edicions El Mèdol 1992) i a Estudis de literatura medieval i moderna, pp. 541-555. (Escanejar davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)

4. "Costa i Llobera i els meus", text d'un parlament pronunciat amb motiu dels actes commemoratius del 50è aniversari de la mort de Miquel Costa i Llobera el dia 22 abr. 1972(Església de Sant Domingo de Pollença): 2 còpies i el tríptic on s'anuncia. (Davant i darrera trípctic i 13 pàgines d'una còpia del parlament)

5. "De re litteraria" (7 maig 1949). (Escanejar 6 pàgines)

6. "La docència de la literatura" (Tarragona, 2 juny 1988): lliçó de comiat que va tancar els actes d'homenatge que li va dedicar la Secció de Filologia Catalana de la Facultat de Lletres de Tarragona el mes de juny del 1988, amb motiu de la seva jubilació. Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 503-510. (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper) (Tot)

7. "L'ensenyament del català": lliçó inaugural del curs acadèmic 1984/85 en els Centres Universitaris de Tarragona i Reus, pronunciada el dia 23 oct. 1984. (No trobat)

8. "L'expugnació cristiana d'Eivissa i Formentera en el segle XII": amb motiu de la commemoració del 750 anys de la conquesta de Jaume I. (Tot)

9. "La fidelitat i el mestratge de Miquel Dolç" (Barcelona, abr. / maig 1984): amb motiu dels actes en homenatge a M. Dolç en la seva jubilació acadèmica. (Tot)

10. "Francesc de Borja Moll i Casanovas. Semblança biogràfica" (Ciutat de Mallorca, 22 des. 1982): conferència pronunciada en l'obertura d'un centre de FP que va prendre el nom del filòleg. Referències a la vida de Jaume Vidal. (Tot)

11. "La Generalitat i la cultura popular": "Guió" d'una conferència feta durant el cicle "La Generalitat ahir i avui" (organitzat per la Cooperativa Obrera, el Casal Tarragoní i Òmnium Cultural), concretament el nov. de 1977, ressenyada a l'article de Llovell, Félix. "«La Generalitat no se preocupó todo lo que hubiera sido de desear por nuestra cultura popular»". Diario Español (29 nov. 1977). (Tot)

12. "La immigració a Mallorca" (Barcelona, 18 maig 1968); una versió fragmentària d'aquesta conferència, que duu anotacions manuscrites darrere el primer full. (Escanejar davant 3 primers fulls de "La immigración a Mallorca. Document complert només consultable en paper)

13. "Influència germànica en la Catalunya medieval". (Tot)

14. "Introducció a una lectura de poemes": text mecanografiat i manuscrit. (Tot)

15. Text que condueix una lectura de poemes de Joan Alcover. (Tot)

16. "Josep Maria de Sagarra, hereu universal": incomplet. (Tot)

17. "Josep M. de Sagarra, traductor de Shakespeare": fragment. (Tot)

18. "Llorenç Villalonga en la seva obra". (Escanejar davant 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)

19. Text titulat "Madame Bovary"; programa on es pot veure que es tracta del text d'una sessió d'un curs —"Una aproximació a la novel·la com a gènere literari"— celebrat el mes de febrer de 1989 a Terrassa. La seva classe es va impartir concretament el 14 de febrer. (Escanejar pàgina indicada del programa i tot el text de la sessió)

20. "Marcel Proust a la literatura catalana"(Barcelona, 6 febr. 1983): conferència pronunciada al Col·legi de Llicenciats de Barcelona el febr. del 1983. Publicada a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 485-499. (Escanejar davant 3 primers fulls. Document complert només consultable en paper)

21. Text titulat "Marià Villangómez: semblança personal i literària"i una carta de Joan Carles Cirer Costa, secretari de l'Institut d'Estudis Eivissencs (Eivissa, 9 oct. 1990) on es confirma la petició de participació de Jaume Vidal al XVIè Curs Eivissenc de Cultura, el dia 29 d'octubre, amb la conferència esmentada. El text porta unes anotacionsa mà: "Parlament pronunciat al local de "Sa Nostra" d'Eivissa, per encàrrec del I. E. E., en el curs d'un homenatge a M. V., el 29 d'octubre del 1990, a les 8 del vespre". Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 335-345. (Davant carta i5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)

22. "La narrativa de Pedrolo: ¿Una literatura oberta?" (Tarragona, 23 nov. 1990): conferència pronunciada al Col·loqui "Rellegir Pedrolo". (Escanejar davant 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)

23. "El nonsense en la literatura: consideració especial de l'obra de Llorenç Villalonga": un guió del text; el text, fragmentari, una part d'aquest mecanoscrita, l'altra, feta a mà. (Tot)

24. "La novel·la realista" (Ciutat, 14 nov. 1967): lliçó inaugural d'un curs dedicat a la novel·la. (Tot)

25. "La obra de Miguel Villalonga": una sessió de l'"Aula de Novela". (Tot)

26. "Onomàstica de les rondalles": conferència d'inauguració d'un curs acadèmic, publicada a Estudis de literatura medieval i moderna, pp. 503-512; carta enviada des de l'Institut de Batxillerat "Salvador Vilaseca" de Reus. (Escanejar davant 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)

 • B4.2.3/2 Conferències 2

1. "Panorama de la literatura a Mallorca, en l'actualitat": guió, text fragmentari i anotacions manuscrites preparatòries; programes d'invitació que indiquen que la conferència va ser pronunciada a l'Auditorium Amics de les Arts, el dijous 7 [de?]; nota a un diari (no mallorquí): "Un destacado poeta mallorquín hablará en Amigos del Arte". (Davant d'una invitació i davant tres primers fulls mecanuscrits. Document complert només consultable en paper)

2. "El Pinós i la llegenda del rescat" (Barcelona, 4 març 1989). (Tot)

3. "El Pla en la nostra literatura" (Ciutat de Mallorca, 21 des. 1971): sobre la literatura del Pla en contraposició a la de la Muntanya. (Tot)

4. "La poesia de Mistral": dues còpies fragmentàries de 9 pp. cadascuna. Nota: esmenta que és l'any de la commemoració del bimil·lenari de la mort de Virgili ([1981]). (Escanejar 1 còpia)

5. "La poesia pura a Catalunya: Josep Maria López-Picó" (Tarragona, 5 març 1987): original mecanoscrit i dues fotocòpies. Conferència pronunciada a l'Ateneu de Barcelonal'any 1987. (Escanejar 1 còpia. 14 pàgines)

6. "Pregó de les festes de sant Jaume, patró d'Alcúdia" (19 juny 1985). (Tot)

7. "Présentation de quelques poètes catalans" (Maison de Culture de Rennes, 22 mai 1978). (Davant 3 fulls)

8. "Puntualitzacions sobre la Història del soldat": presentació de l'obra d'Igor Stravinsky. (Davant 2 fulls)

9. "Ramon Aramon, l'autoritat de la llibertat". (Davant 5 fulls)

10. "Ramon Llull a Karlsruhe: les il·lustracions del Breviculum": text i anotacions preparatòries. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

11. "La reprise de la littérature" (Barcelona, 11 març 1989). (Tot)

12. "Riesgo y ventura en la poesía contemporánea", amb parts escrites a mà. (Tot)

13. "Valor poètic de les cançons populars de Mallorca" (Salern, Sa Pobla, maig 1967): conferència pronunciada a la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis per compte de la "Casa de Cultura" de l'Ajuntament de Sa Pobla el 19 de maig de 1967. Publicada a Lluc 555, 556 i 557 (juny, jul., ag.-set. 1967): 183-186; 216-222; 244-251; i a Estudis de literatura medieval i moderna, pp. 513-530. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

14. Conferència escrita perquè fos pronunciada per algú altre en la presentació de Poesia narrativa de Sebastià Gelabert o En Tià de Sa Real (Barcelona, 3 juny 1985). (Tot)

15. Discurs escrit perquè fos pronunciat en la proclamació dels premiats en el certamen literari de la Selva del Camp. (Davant 2 fulls)

16. Presentació d'Alfonso Sastre amb anotacions al darrere. (Davant)

17. Discurs pronunciat a Sa Pobla el 22 de juliol de 1967: proclamació de les festes de sant Jaume de la localitat. (Tot)

18. Discurs de presentació de Gafim ([29] març 1954). (Davant 5 fulls)

19. Discurs de presentació de la ballarina La Chunga. (Davant2 fulls)

 • B4.2.3/3 Carpeta de "Conferències i pròlegs"
  • "Shakespeare i el seu temps" (Barcelona, 11 nov. 1970): conferència pronunciada en unes jornades de teatre. (Tot)
  • Discurs fet a la presentació d'un vi elaborat a Binissalem, a una festa de la verema (Salern, 23 set. 1967). (Davant 8 fulls)
  • Conferència sobre el teatre de García Lorca que va inaugurar l'Aula de Teatre: inici d'un dels cicles de l'Aula, el de "Teatro castellano contemporáneo" (l'altre és sobre "Teatre català des dels seus orígens medievals"). (Tot)
  • Conferència feta en la tercera sessió de l'Aula de Teatre sobre Pedro Salinas, Rafael Alberti i Max Aub (2a del cicle esmentat al punt anterior). (Tot)
  • Discurs fet com a mantenedor —és la segona vegada que ho és— de la festa de les lletres celebrada anualment a Manacor dins de les festes patronals, per sant Jaume: text complet escrit a màquina i una còpia fragmentària. (Escanejar còpia mecanuscrita acabada a mà)
  • Discurs d'inauguració d'unes jornades de poesia (Aula de Poesía?) i text de la conferència inaugural sobre "Rubén Darío (1867-1916)", el qual acompanya una lectura de poemes;fragments mecanografiats de "Del diario de don Juan Sureda Bimet" i còpia mecanografiada de cartes de Darío a Sureda i d'un personatge indeterminat al doctor Julio Piquet on es parla del poeta; còpia mecanografiada d'una notícia entorn del centenari de R. Darío, on apareix esmentat Jaume Vidal.(Tot)
  • "Presentació del grup «Farsa» de mímica i pantomima" (Ciutat, 29 juny 1967): conferència feta l'11 de juliol de 1967 al Saló d'Actes del Col·legi de Sant Francesc; "Hacia una definición del mimo" (Puerto de Pollensa, 30 jul. 1967): discurs amb descripció dels gestos que els mims fan paral·lelament a la lectura d'aquest; versió catalana d'aquest últim (Ciutat, jul. 1967). (Escanejar presentació grup farsa i còpia en català de "Hacia una definición del mimo". Document complert només consultable en paper)
  • Conferència sobre Nicolás Guillén i Miguel Hernández. Pronunciada en el marc de l'"Aula de Poesia" el 3 maig 1966. (Tot)
  • Conferència sobre els avantguardismes literaris espanyols, el centenari de Góngora i l'inici de la generació del 27 (Aula de Poesía?). (Tot)
  • Conferència sobre el llinatge dels Jaumes de s'Arbossar i Bartomeu Jaume i Canyelles (Ciutat, 5 set. 1964): va ser pronunciada a Sta. Maria del Camí, al Saló de Sessions de l'ajuntament per la proclamació del pabordo Jaume com a Fill Il·lustre d'aquesta vila el setembre de 1964, amb el títol "El pabordo Bartomeu Jaume de S'Arboçar". (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • "Comentarios a García Lorca" (Salern, 20 febr. 1964). (Tot)
  • "Pròleg a «A vint anys i un dia» de Jaume Pomar" (Salern, abr. Port de Sóller. Maig 1965). (Davant 4 fulls)
  • "Traductor de Proust": text fragmentari acompanyat de dos fulls mecanografiats que són una part d'un diari que consigna els passos fets durant la traducció. (Tot)
  • Pròleg a un llibre de Guillem Frontera (Salern, abr. Port de Sóller, maig 1965). (Tot)
  • Text de presentació d'una lectura de poemes: encapçalament d'un full informatiu on es poden llegir les paraules "Poesia d'avui. Muntatge pels alumnes de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Dirigits per Josep Maria Segarra (Tria de poemes, de Jaume Vidal Alcover)" (Cúpula del Coliseum, 25 juny 1969). (Davant 3 fulls)

Informació