CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB4.2.1/1 - B4.2.1/70 Obra assagística i d’investigació

 • B4.2/1  "Mn. Antoni Ma. Alcover" (8 pàgines). (Tot)
 • B4.2/2 Carpeta amb escrits sobre Joan Alcover.   (Escanejar 8 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/3 "Alfons de Lleó i Castella, dit El Savi, i l'enciclopedisme medieval"; anotacions preparatòries. (Tot)
 • B4.2/4 "Algunes notes a l'entorn de l'Aplec de Rondaies Mallorquines de mossèn Antoni Maria Alcover". Anotacions sobre el contingut dels volums de l'obra; inici d'un inventari (4 pàg.). (Tot)
 • B4.2/5 "Una Antologia de poetes balears", "Una Antologia de poetes balears, II". (Tot)
 • B4.2/6 "L'Assumpció de la Mare de Déu a la Selva del Camp" (Tarragona, desembre de 1990). "Les Geòrgiques i les feines del camp a Mallorca" (Tarragona, novembe de 1990). (Tot el primer text i 10 primeres pàgines del segon. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/7 "Aula de teatro". Escrits sobre l'aula de teatre, documentació mecanoscrita i extreta de diaris. (Escanejar tots els articles sobre l'Aula de Teatre. Tota la documentació i davant 1 còpia de tarja de la subasta)
 • B4.2/8 George Bernanos, "Els grans cementiris sota la lluna" (fragmentari, dos pàgines). (Tot)
 • B4.2/9 "Francesc de Borja Moll i Casanovas" (mecanoscrit de 8 pàgines). (Tot)
 • B4.2/10 "El botifarra" (mecanoscrit de 8 pàgines). (Tot)
 • B4.2/11 "Campos de Castilla. Introducción a Piedrahita" (Piedrahita, 12 de juliol de 1953). (Tot)
 • B4.2/12 Bearn, de Llorenç Villalonga.
  • Fragments, textos introductoris, bibliografia i notes al text de l'edició castellana de Bearn, edició feta a partir d'un mecanoscrit picat a màquina pel propi Jaume Vidal que es va utilitzar per a la primera edició de l'obra i que conté nombroses correcions fetes a mà per Llorenç Villalonga. (Escanejar fulls indicats i 5 primeres pàgines de la introducció. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/13 Materials per a l'edició de l'obra de Berenguer d'Anoia i Francesc d'Olesa: (Escanejar només 5 primeres pàgines de notes mecanuscrites. Document complert només consultable en paper) 
  • Documentació sobre les seves obres i sobre la seva vida extreta de Poéticas catalanas d'en Berenguer de Noya y Francesch de Olesa de G. Llabrés i Quintana.
  • Fotocòpia d'Art nova de trobar d'Olesa.
  • Fotocòpia de "La «Representació de la mort», obra gramática del siglo XVI, y la danza de la muerte", de José Romeu Figueras, el qual conté el text (dins del Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona XXVII (1957-1958): 181-225).
  • Text mecanografiat per Jaume Vidal de la Art nova, amb anotacions al marge (28 pàg.).
  • Textos d'introducció per a l'edició crítica, de Jaume Vidal.
  • Text de notes per a l'edició (28 pàg.).
  • Anotacions manuscrites.
 • B4.2/14 Antologia de la poesia de la Renaixença
  • Un full inicial que duu l'encapçalament "Antologia de la poesia de la Renaixença". Notes bibliogràfiques sobre la renaixença. (Escanejar notes bibliografiques. Document complert només consultable en paper)
  • Un recull mecanografiat de poemes d'aquests i altres autors renaixentistes. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Un índex d'obres i d'autors renaixentistes: descripció dels continguts de certes obres recopilatòries de la poesia d'aquesta època. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/15  "El cardenal Despuig, promotor de cultura a Mallorca" (11 pàgines). (Tot)
 • B4.2/16 Classisme i distràtica
  • "Classisme i distràtica"; "Classisme i distràtica, 2"; "Classisme i distràtica, 4". (Tot)
  • "Classes socials i llenguatge": "El ministre Soler i els Rossellons", "El ministre Soler i els Rossellons 2". (Tot)
  • "Llenguatge i classes socials: El costumisme. 1. De mossó a cavaller"; "Classes socials i llenguatge: El costumisme. 2. L'esnobisme dels mallorquins"; "L'esnobisme dels mallorquins". (Tot)
  • Material preparatori de l'escrit "El ministre Soler i els Rossellons": "Poesias de las revoluciones de Solér, denigrando sus amigos y parientes. 1809" (microfilmat). (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/17 "Collages" (Tarragona, 7 de maig de 1982). Mecanoscrit sobre teoria de l'art i de l'artista i sobre el collage (còpia i fragment de l'original mecanoscrit). (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/18 Edició de la Comèdia d'en Pedro Belmar de Sebastià Gelabert: (Davant carta i 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • La còpia d'una carta de Jaume Vidal a Miquel Àngel del 7 de març de 1983, on diu que li envia uns fulls que vol que substitueixin una part del text original sobre la Comèdia que aquell ha de rebre.
  • Textos introductoris i notes a peu de pàgina.
  • Còpies dels manuscrits del "Entremès del Jovensá y la Jaya" i de la "Comèdia d'en Pedro Belmar" de S. Gelabert.
  • Còpia mecanografiada de la Comèdia...
  • Notícia biobibliogràfica de Sebastià Gelabert.
  • Còpia del text manuscrit de la "Comedi en tres jornadas y un prolech, de la gloriosa verge y martir Santa Bárbara" i de la "Comedia de S. Antoni de Viana" i la "Comedia del gloriós mártir Sant Sebastiá" de S. Gelabert.
  • Dos mecanografiats del "Entremès del pagès i el missèr mut" de S. Gelabert.
  • Anotacions fetes a mà i mecanografiades.
  • Text de "Introducció" a les comèdies de sant Antoni de Viana i sant Sebastià, acompanyat de les notes.
  • Text titulat "La comèdia de sant Antoni de Viana", acompanyat de les notes a peu de pàgina i notes crítiques.
  • Text d'introducció a la Comèdia de santa Bàrbara.
  • Text de "Introducció" a la Comèdia de santa Bàrbara (Tarragona, maig del 1981), que parla de la vida i l'obra de Gelabert, acompanyat de notes a peu de pàgina i de "Notes al text".
 • B4.2/19 Comèdies d'En Tià de Sa Real
  • Còpia d'una carta a Miquel Àngel Riera (Tarragona, 17 de febrer de 1982), dient-li que li envia les "Comèdies d'En Tià de Sa Real". (Davant)
  • Text "La comèdia del gloriós màrtir sant Sebastià" (numerat amb les pàg. 61-63) acompanyat de "Notes". (Tot)
  • Text "Acte de la vida de sant Antoni Abat" (18 pàg.) amb anotacions manuscrites que no són de Jaume Vidal. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/20  Edició de Conte d'Amor
  • Anotacions manuscrites. (Davant 1 tarja. Document complert només consultable en paper)
  • Original mecanoscrit amb anotacions als marges i còpia d'aquest original. (Tota 1 còpia)
  • Còpia del manuscrit de la Biblioteca de Carpentras. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/21  "Les classes socials a Mallorca".   
  • Text datat el 3 d'octubre de 1964. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Anunci d'una conferència que pronunciarà Jaume Vidal el dia 3 d'octubre sobre "Les classes socials a Mallorca", organitzada pel "Centre d'art i cultura" i la "Caixa de pensions per a la vellesa i d'estalvis": targeta datada a Felanitx, a la tardor de 1964. (Davant targeta)
  • Altres textos: "Reflexiones sobre los judíos conversos de Mallorca o historia de una polémica", "De Maiolichinis rebus. Les Nou Cases, 1", "Las clases sociales" —també hi ha la traducció al català. (Escanejar texts "Reflexiones sobre los judíos conversos de Mallorca o historia de una polémica" i "De Maiolichinis rebus. Les Nou Cases, 1". També capítols indicats en català de Las clases sociales. Document complert només consultable en paper)
  • Anotacions manuscrites i mecanoscrites. (No escanejar. Document només conultable en paper)
  • "Las clases sociales. La aristocracia 5. Las casas (c)": continuació d'un text recollit en una carpeta anterior. (Tot) 
 • B4.2/22 "Una codolada infamatòria", edició d'una codolada anònima amb una introducció datada el març de 1982: text i notes manuscrites. El títol complet de l'obra és: "Codolada en que se posa de manifest la fuya de servissi de l'amo y es Forneret den Perruqueta y es Musiquet". Fotocòpia del text mecanoscrit de l'anterior codolada i manuscrit original. (Cinc primeres pàgines introducció. 5 primeres pàgines de la codolada manuscrita i 5 de la mecanuscrtia. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/23 Llibreta amb la comèdia Pera Belmar manuscrita i "arreglada, corregida i augmentada per un aficionat, a fi qu'es pugue representar amb algun teatro" (Palma, 1884). (10 primeres pàgines llibreta. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/24 Text que presentava una lectura de poemes de Costa i Llobera. (Tot)
 • B4.2/25 "De maig a maig: un any de poesia": original mecanoscrit i fotocòpia (14 pàgines cadascun). (Escanejar original)
 • B4.2/26 Carpeta sobre Costa i Llobera:
  • Escrit sobre Miquel Costa i Llobera. (No trobat)
  • "Miquel Costa i Llobera": 9 pp. (Tot)
  • Anotacions manuscrites i fragments mecanoscrits diversos. (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • "Costa i Llobera d'aprop": 6 pp. (Tot)
  • Sèrie d'articles dedicats al poeta firmats per Gabriel Vidal i datats el 1911-1912. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • "Una carta inédita de Costa i Llobera". Publicat a Diario de Mallorca (6 oct. 1966). (Tot)
  • "Fonts literàries de Mn. Costa i Llobera": 1 p. (fragment). (Davant)
  • Una "Introducció" sobre Costa (2 còpies de 10 pp. cadascuna); "I. Les fonts castellanes i catalanes": fragment. (Tota 1 còpia de cada)
  • Una altra versió d'aquesta última, on es diu que es tracta d'una introducció a Costa i Llobera en la literatura del seu temps (Romanticisme i Classicisme. La "voluntat de forma"); una altra versió de "I. Les fonts castellanes i catalanes"; "II. França". (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B4.2/27  Carpeta sobre la literatura a Mallorca
  • "La literatura a Mallorca durant la Decadència": 2 pp. (fragment). (Tot)
  • "La literatura a Mallorca després de la guerra" (Felanitx, diada de sant Blai 1963): 27 pp. Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 149-175. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • "La narración corta en Mallorca durante los últimos años": 5 pp. (Tot)
  • "La poesía en Mallorca durante los últimos años": 5 pp. (Tot)
  • "La nueva generación poética mallorquina": 1 p. (fragment). (Davant)
  • Notes manuscrites. (Davant 4 pàgines)
  • "La poesia narrativa a Mallorca": 2 pp. (Davant 2 pàgines)
  • "Carta de Marian Villangómez a Gafim (fragment)". (Davant 2 pàgines)
  • Ponència en castellà sobre història de la literatura catalana des de la Renaixença fins als nostres dies: 15 pp.; començament d'una altra versió en castellà i d'una altra versió en català; fulls d'anotacions. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • "Algunas notas sobre literatura catalana y su historia": 1 p. (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • "La literatura a Mallorca": capítols com "La Renaixença a Mallorca", "Costa i Alcover"... Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 33-51, amb el títol "La literatura a Mallorca (1953-54)". (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • "La literatura a Mallorca en els temps actuals": 14 pp. (Tot)
 • B4.2/28 "Decameron, notes". Notes desglossades per contes i "diades" o "jornades". (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/29 "El dedo asesino":
  • Mecanoscrit de l'obra que duu el títol "La muerte está de moda" (1968). (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Carta del director de l'Editorial Linosa (Ramon de Villar) del 8 d'octubre de 1968 a propòsit d'aquesta obra. (Davant carta)
  • Text per a la contracoberta del llibre: dues versions. (Tot)
  • Versions fragmentàries de diverses parts del text. (Escanejar 5 primeres pàgines del text "El futuro inmediato". Document complert només consultable en paper)
  • Material preparatori: notes manuscrites i mecanoscrites. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B4.2/30 "El déu d'Amor caçador", edició a cura de Jaume Vidal
  • Portada fotocopiada de la publicació: "El déu d'Amor caçador. Edició d'un text en noves rimades, del segle XIV, a cura de Jaume Vidal Alcover". Universitas Tarraconensis I (Universitat de Barcelona. Tarragona 1976). (No escanejar)
  • Text titulat "La faula de Guillem de Torrella en el cançoner d'Estanislau Aguiló": conferència pronunciada a la Societat Arqueològica Lul·liana de la Ciutat de Mallorca el 1983. à 7.4.4 (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Mecanografiat de l'edició de "El déu d'Amor caçador": nota introductòria, text i notes al text (2 versions). (Escanejar 5 primeres pàgines nota introductòria. Document complert només consultable en paper)
  • Versió mecanografiada del text extreta de Massó Torrents (Ms. E) (dins Repertori, pp. 12 i 406-408), amb anotacions. (Escanejar 5 primeres pàgines nota introductòria. Document complert només consultable en paper)
  • Text sobre el poema que té l'aspecte d'una introducció. (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • Una altra versió del text mecanografiada i 3 còpies fragmentàries. (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • Original mecanografiat i còpia d'una altra versió. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B4.2/31 Carta a Joan Argenté des de Barcelona (del 9 de setembre de 1982), on comunica que li envia uns comentaris sobre un sonet de Rosselló-Pòrcel i un recull d'Argenté, els quals es troben tot seguit:  "Dos poemes suggerits pel Rector de Vallfogona" (Barcelona, 21 d'agost de 1982), publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 321-333; còpia del text; acta que resumeix una reunió feta amb motiu dels actes del IV centenari del naixement del Rector de Vallfogona, on assití Jaume Vidal. (Carta i cinc pàgines següents de carpeta Rector de Vallfogona. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/32 Edició de L'enveja de Josep Pin i Soler:
  • Material preparatori: biografia, textos biobibliogràfics, un text de Josep M. Sabaté i Bosch titulat "Josep Pin i Soler (1842-1927). Escriptor, català i espanyol: una vida de novel·la", Revista del Diari de Tarragona 55 (4-10 d'abril de 1987): 67-74. (Escanejar article "Josep Pin i Soler (1842-1927). Escriptor, català i espanyol: una vida de novel·la", Revista del Diari de Tarragona 55. Document complert només consultable en paper)
  • Fotocòpia de l'original manuscrit datat el 1918 (St. Josep). (Escanejar 5 primeres pàgines d'1 còpia. Document complert només consultable en paper) 
  • Fotocòpia de l'obra en una edició de l'Editorial Ibérica del 1921. (Escanejar 2 primeres pàgines . Document complert només consultable en paper) 
  • Text "El teatre del novel·lista Josep Pin i Soler", publicat a Tarragona per l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV el 1981. (Escanejar 5primeres pàgines d'1 còpia. Document complert només consultable en paper) 
  • Text titulat "El teatre de Pin i Soler": incomplet. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • Article de Pin i Soler: mecanografiat i còpia microfilmada. (Tot article original)
  • La carpeta també contenia els llibres Sogra y Nora i La tia Tecleta.
  • Fotocòpia de la partida de naixement de J. Pin i Soler. (Davant)
 • B4.2/33 Escrits diversos
  • "Melancolia" (27 de setembre de 1948). (Davant 2 pàgines)
  • "Le boom c'est moi": relació d'obres mallorquines dels anys 60. (Davant)
  • Fragment titulat "Epíleg. La literatura catalana avui". (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • Fragment d'uns escrits sobre la delegació universitària de Tarragona: 3 fulls. (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • Fragments diversos. (No escanejar)
  • "La poesia de Salvador Espriu", manuscrit fragmentari. (Davant 3 pàgines)
  • Escrit en castellà: entrevista a Antonio Vilanova. (Davant 3 pàgines)
  • "Fragment d'un estudi sobre literatura mallorquina": escrit sobre literatura a Mallorca, en concret, sobre Miquel dels Sants Oliver, M. Antònia Salvà, (No trobat)
  •  mossèn Llorenç Riber i Miquel Ferrà (dues còpies d'11 pàg. cadascuna). (No trobat)
 • B4.2/34 Escrits per a diccionaris o enciclopèdies
  • Carta de "Durvan, S. A. de Ediciones" (22 de febrer de 1980), firmada per Francisco M. Biosca (director). (Davant)
  • Entrades per refer, entrades refetes o creades sobre Salvador Espriu, López-Picó, Costa i Llobera, Pla i Casadevall, Àngel Guimerà, N. Oller, Joanot Martorell, "Épica", "Novela picaresca", Jean Paul Sartre, Joan Oliver i Sallarès, "Catalán", "Literatura", "Novela y novelística". (Escanejar 5 primeres fitxes. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/35 Literatura a Mallorca
  • "La literatura a Mallorca (1950-1970)". Esborrany fragmentari amb anotacions fetes a mà de l'article publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 53-126, amb el títol "La literatura a Mallorca (1969-71)". (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • "La literatura a Mallorca. 23, La qüestió de la llengua": esborrany d'un capítol de l'article anterior. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • "El paisatge anomenat en la poesia de Josep Sebastià Pons" (Tarragona, nov. 1986). Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 385-389. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/36  "L'Escola poètica mallorquina" (Tarragona, 14 de febrer de 1988 - Barcelona, 17 de febrer de 1988). Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 127-147; un full on es descriuen les portades d'un llibre; anotacions amb llapis. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/37 "La poesia a Mallorca del 1936 a 1960". Pàg. 177-188 de l'article publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 177-210. Fragment (pàg. 165-170) de "La literatura a Mallorca després de la guerra", publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 149-175. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/38 Escrits sobre Joan Alcover: "La biblioteca de Joan Alcover", "Les idees estètiques de Joan Alcover" —tots dos formen part de l'article "Les literatures de Joan Alcover" (Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 213-223)—, i "La poesia de Joan Alcover". (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/39  "Joan Alcover i la teoria literària" (Tarragona, 18 de novembre de 1987). Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 225-237. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/40 "Alguns comentaris a alguns poemes de Joan Alcover" (Barcelona-Tarragona, maig del 1987). Versió més llarga que la publicada a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 239-260 (inclou la transcripció completa dels poemes). Nota: és el text d'una conferència pronunciada a Barcelona el 14 de maig de 1987 sota el títol de "Uns poemes de Joan Alcover, comentats". (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)  
  • Notes manuscrites. (No escanejar)
 • B4.2/41 "Les Horacianes de Costa i Llobera: estètica i ètica" (Tarragona, febrer de 1990). Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 261-271. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/42 "La poesia casolana de Maria Antònia Salvà" (Tarragona, 14 de gener de 1989): 35 pàg. Publicat lleugerament modificat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 283-300. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/43  "Llorenç Moyà en la seva poesia": falta la pàgina 19. Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 347-358. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/44  "Les variacions poètiques de Blai Bonet" (Tarragona, març de 1990). Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 359-369. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/45 "Vint anys de narrativa catalana: 1968-1988" (Barcelona, 12 d'octubre de 1988). Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pp. 457-468. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/46 Fragment de l'article "Josep M. de Sagarra, traductor", publicat a Estudis Escènics 23 (juny de 1983): 71-94; i a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 469-484. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/47 "La literatura a Mallorca després de la guerra" (publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 149-175);  "La literatura a Mallorca (1953-54)" (publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 33-51); "La literatura a Mallorca (1969-71)" (publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 53-126). (Escanejar 2 primeres pàgines de cada article. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.2/48 "La poesia a Mallorca del 36 al 60" (Tarragona, 28 de maig de 1982). Publicat a Estudis de literatura catalana contemporània, pàg. 177-210. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)  
  • Part d'una versió del text i les notes de l'article anterior. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • "La poesia a Mallorca durant la dècada del 1970 al 1980": inici. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)  
  • "La poesia catalana durant la dècada del 1970 al 1980": text fragmentari. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Llistat bibliogràfic i uns fulls sobre Miquel Gayà i Llorenç Moyà. (Davant 2 pàgines d'1 còpia)
  • Anotacions diverses. (No escanejar)
 • B4.2/49 Edició d'unes traduccions inèdites fetes per Maria Antònia Salvà de Petrarca, Bach, Beethoven, Le Cardonnel... Text mecanoscrit i fotocòpia dels originals de l'autora; anotacions preparatòries. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/50 "La fada Morgana en la tradició oral mallorquina", publicat dins Homenatge a Francesc de B. Moll i dins Estudis de literatura medieval i moderna. (2 primeres pàgines d'1 còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/51 Textos fragmentaris sobre La faula de Guillem de Torrella. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/52  La faula de Guillem de Torroella
  • Fotocòpia del mecanoscrit de l'edició de La faula feta per Pere Bohigas i Jaume Vidal.  (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Un sobre amb una còpia d'un manuscrit que esmenta Guillem de Torrella, el text del qual també està mecanografiat en un full al costat; tot això acompanyat d'una targeta de Jaume Ensenyat i d'una targeta amb l'anunci d'un acte que duu anotacions al darrera. (Escanejar versió mecanografiada del text
  • Un text fotocopiat de Pere Bohigas titulat "La matière de Bretagne en Catalogne" (Bulletin Bibliographique). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/53 Edició de La faula de Torroella
  • Material preparatori divers: anotacions de tot tipus. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • Fotocòpia del text d'un dels manuscrits i resum de les variants existents, copiat i comparat per Pere Bohigas i tramès a Jaume Vidal.  (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • "La faula de Guillem de Torrella en el cançoner d'Estanislau Aguiló" (20 pàg.): conferència pronunciada a la Societat Arqueològica Lul·liana de la Ciutat de Mallorca el 1983. (Tot)
 • B4.2/54 Edició de La faula de Torrella
  • "Cançoner de la Societat Arqueològica Lul·liana (abans de don Estanislau de K. Aguiló i Aguiló)": anotacions sobre diverses obres medievals en un quadernet i en fulls mecanografiats. (Tots els fulls mecanografiats i 5 primeres pàgines del quadernet. Document complert només consultable en paper)
  • Fotocòpies del text "Normes per a la descripció codicològica de Mss." i d'un esquema sobre el mateix tema. (Tot)
  • Text que va encapçalat per les següents paraules: "A l'angle superior esquerre: De mossèn Anthoni Bennàsser", on apareix citat Guillem de Torrella (2 còpies). (Escanejar 1 còpia)
  • "Introducción. La lengua d'oc y los orígenes de la poesía catalana": original i còpia fragmentària. (Escanejar 4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Material preparatori: un bloc amb tot tipus d'anotacions, entre elles les notes crítiques de La faula, notes manuscrites, fitxes bibliogràfiques, anotacions d'altri i pròpies sobre la matèria de Bretanya (Rei Artús).  (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Un índex. (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • Text introductori en castellà sobre l'origen de la poesia catalana i la poesia trobadoresca, seguit d'un text també en castellà sobre el topònim "Torrella" i els mots "cavalleria" i "borneta o morneta". (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • Text compost de les parts següents: "Els versos sobrers" (2 còpies), "Els manuscrits" (2 còpies), aquest últim acompanyat per diverses versions de "Los manuscritos". (Escanejar tota una còpia de Els versos sobrers i 5 primeres pàgines de Els manuscrits. Document complert només consultable en paper)
  • "La Faula de Guillem de Torrella": traducció al castellà modern de l'inici de La faula (2 versions diferents). (Escanejar 5 primeres pàgines. Document només consultable en paper)
  • Còpies mecanografiades de diversos manuscrits originals de La faula de Guillem de Torrella, algunes d'elles amb anotacions, acompanyades d'un resum que aplega les diferències entre els versos de cada manuscrit (A, U, M, C).  (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Una còpia escrita a mà per algú altre d'una versió del text de La faula. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document només consultable en paper)
  • Carta d'Antoni [Oliver] (7 abr. 1973) enviada des del seminari teatí de Palma de Mallorca on el signant demana disculpes a Jaume Vidal per no haver-li fet arribar encara una transcripció (és la transcripció de La faula anterior?). (Davant)
 • B4.2/55  Preparació de l'edició de La faula de Guillem Torroella feta amb Pere Bohigas
  • Mecanoscrit de textos introductoris de Jaume Vidal sobre la vida de Guillem de Torroella. (6 primeres pàgines primer text. Document complert només consultable en paper)
  • Còpia microfilmada del poema. (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Anotacions de La faula fetes per Pere Bohigas: fotocòpia tramesa a Jaume Vidal acompanyada d'una nota de Bohigas del 1981. (Escanejar nota i 2 primeres pàgines d'anotacions. Document complert només consultable en paper)
  • Anotacions sobre la mètrica de La faula; arbres genealògics; nota de Joan Veny del 24 des. 1980 sobre l'alternança etimològica de "torrella / torroella". (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Fotocòpia de La faula extreta del cançoner dels comtes d'Urgell (edició de G. Llabrés); tot tipus de documentació sobre la família de Torroella i la seva biografia; carta de Xim Torrella del dia 18 de jul. de 1979 acompanyada d'un fulletó sobre Agustí de Torrelles i de dos escrits d'aquest mateix titulats "El casal dels Torrelles" i "Genealogia dels Torrelles. Abans de Mallorca". (Escanejar fulls indicats. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/56 Material preparatori per a l'edició de La faula:
  • Còpies de manuscrits diversos. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Apunts de Pere Bohigas. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/57  Edició de La faula
  • Versió actualitzada (català actual) del poema. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Fotocòpia de la versió de la Biblioteca de Catalunya amb algunes anotacions fetes a mà. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • Una altra versió mecanografiada amb diverses anotacions fetes a mà.
 • B4.2/58 Preparació de l'edició de La faula de Torroella feta amb Pere Bohigas:
  • Material preparatori divers: tot tipus d'anotacions. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • "Text de P. Bohigas". (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Diverses versions del text mecanografiades: el de la "Biblioteca de Catalunya A", el dels "C. d'Urgell U", el del "Maiorichinus M", "Carpentras (Fb de Massó Torrents)". (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
  • "Curset sobre el poema La faula de Guillem de Torrella": programa de curs. (Davant)
  • Còpia d'una versió amb comentaris crítics vers per vers. (Escanejar 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/59 Preparació de l'edició de La faula de Guillem de Torroella
  • Tres versions del manuscrit mecanografiades. (Primeres 2 pàgines. Document només consultable en paper)
  • Original mecanoscrit de la versió amb comentaris crítics vers per vers. (Primeres 2 pàgines. Document només consultable en paper)
  • Material preparatori: fotografies d'un dels manuscrits. (Tot)
 • B4.2/60  "La Fe Triunfante": text mecanoscrit amb moltes anotacions fetes a mà. (Tot)
 • B4.2/61 "Les feines del camp mallorquí reflectides en les Geòrgiques": fragment. (Tot)
 • B4.2/62 "Pau Fornés (Biografia completa)". (Tot)
 • B4.2/63 "Fra Anselm Turmeda", 10 pàg. (Tot)
 • B4.2/64 Carpeta amb fragments d'assajos, poesia, narrativa i teatre:
  • Papers sobre teatre. (Tot)
  • "Cireretes de pastor": narració d'autor indeterminat. (Tot)
  • "Amb el cor dins la mà": narració que corregeix ortogràficament Jaume Vidal i que és d'autor indeterminat. (Tot)
  • "Elionor d'Aquitània": fragment d'un diàleg dramàtic. (Davant)
  • "Flos Sanctorum": llista de manuscrits i edicions catalans. (Davant 2 pàgines)
  • Llistes de poetes i narradors mallorquins: preparació per a articles... (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • Un full de material preparatori per a un refranyer. (Davant)
  • Versió de la rondalla "Es Joanet de sa gerra": fragment (1 full). (Davant)
  • Esquema biogràfic d'Antoni Agustí. (Davant)
  • Cançó popular manuscrita per un recopilador indeterminat. (Davant)
  • "Variants de Laia de Salvador Espriu": peça extreta temporalment.
  • Pròleg d'un recull de reflexions titulat A l'entorn de la novel·la psicològica. (Escanejar 1 còpia)
  • Fragment d'un diàleg dramàtic amb els personatges del Cap i el Delegat. (Davant)
  • Petits fragments de narracions, entrevistes, assaigs. (No escanejar)
  • Llista d'obres llegendístiques, algunes d'elles de temàtica religiosa. (Davant)
  • Apunts sobre una obra d'Edmond Spenser. (Davant 3 pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Apunts en castellà sobre literatura espanyola medieval d'autor indeterminat. (Escanejar 2 primers pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Programa de curs "Les avantguardes d'entreguerres (1914-1939)". (Davant)
  • Bibliografia sobre trobadors i gramàtiques. (Davant 2 pàgines)
  • Narració d'autor indeterminat sobre uns personatges anomentas Andreu Alabart i Cisquet. (Davant 4 fulls)
  • Text d'una contracoberta de Dido i Eneas. (Davant)
  • Poema castellà "La bella Lola". (Davant)
  • Poema castellà "A la manera de don Ramon de Valle Inclán". (Davant i darrera)
  • "A la vila de Tolosa...": poema popular. (Davant 4 pàgines)
  • "Cançó de l'amor extremada". (Davant)
  • Text d'una auca amb rodolins sobre temàtica política. (Davant 2 pàgines)
  • Escrits sobre Èsquil, Sòfocles i Eurípides. (Davant 4 pàgines)
 • B4.2/65 Projecte editorial d'una Guia comarcal de Catalunya: redacció i coordinació:
  • Text de la "memòria sobre el projecte d'una Guia comarcal de catalunya" (Barcelona, 5 de maig de 1989) i fotocòpia d'aquesta, acompanyada d'il·lustracions. (Escanejar memoria fotocopiada amb ilustracions. Document complert només consultable en paper)
  • Una nota de Gasca y Asociados del 10 d'agost de 1989, editorial que diu que finançarà el projecte, del qual Jaume Vidal seria redactor i coordinador. (Davant i darrera)
 • B4.2/66 Text titulat "Una guia de la Ciutat de Mallorca".
  • Text "Una guia de Ciutat de Mallorca" (dos exemplars). (Escanejar 1 còpia)
 • B4.2/67 Narració sobre algunes localitats de Mallorca: els fulls estan numerats des de la pàg. 18 fins a la 26. (Davant totes les pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/68 "Guia de Sóller": text mecanoscrit d'aquesta obra amb anotacions. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/69 Guions per a programes de ràdio on Jaume Vidal parla amb altres col·laboradors sobre Pere Quart i Rubén Darío; i també, al programa "La Balenguera" (1967), sobre notícies culturals diverses. (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2/70 Text titulat "La història", que sembla més un text de creació, on el jo protagonista decideix fer una història de Salern; següent part d'aquest text, que es titula "Els orígens. Prehistòria. La fundació de Salern"; un índex de la narració. (Tot)

Documentació personal

Fons documental Mº Aurèlia Capmany


Informació