Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > B4.2.1 Producció literària. Obra assagística i d’investigació. Pròlegs

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB4.2.1 Producció literària. Obra assagística i d’investigació. Pròlegs

 • B4.2.1/1 Pròleg a Breu diccionari ideològic amb vocabulari català-castellà i castellà-català de Xavier Romeu: "Nota preliminar". (Tot)
 • B4.2.1/2 Recopilació de cançons catalanes amb una "Nota" en castellà de Jaume Vidal: cançons amb lletres d'Espinàs, Miquel Porter, Raimon, Pi de la Serra, Maria del Carme Girau, Guillermina Motta, Enric Barbat, Guillem d'Efak, Serrat, M. Aurèlia Pedrerol, Joan Ramon Bonet, Subirachs, M. de Mar Bonet, Marian Albero, Llach, Pau Riba, Regina Buïra, Fèlix Estop, Pere Quart, Lluís Serrahima i M. Aurèlia Capmany. Anotacions manuscrites. Nota a "Roser". (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2.1/3 "Pròleg a les «Cançons llunàtiques». Divagació" (Madrid, març de 1949). (Davant i darrera)
 • B4.2.1/4 "Pròleg a un diccionari castellà-català, català-castellà" (Barcelona, febrer de 1976). (Tot)
 • B4.2.1/5 Diversos textos de tema filològic. (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2.1/6 Pròleg a la "Guia de Mallorca", d'ell mateix. (Davant dos fulls)
 • B4.2.1/7 "Notícia de Panaït Istrati" (Barcelona, novembre del 71): pròleg a Kyra kyralina (Versió catalana de Xavier Romeu. Col. "J. M." 4. Barcelona: Nova Terra 1972).  (Tot)
 • B4.2.1/8 "Dos palabras de aclaración": pròleg a una edició castellana de la novel·la Sophie o els mals de la discreció. (Tot)
 • B4.2.1/9 Presentació d'una antologia publicada a València escrita en castellà. (Davant dos primers fulls)
 • B4.2.1/10 Documentació a l'entorn de Eselsohren auf Mallorca, d'Ingrid Brase Schloe (publicat el 1990), per a la qual Jaume Vidal va fer el pròleg:
  • Carta de Conxita Lleó a Jaume Vidal (Hamburg, 28 ag. 1989), on li tramet un mecanoscrit de Brase Schloe —un recull de poemes sobre Mallorca— perquè hi afegeixi una part introductòria, juntament amb altres papers de l'editorial. (Davant)
  • Còpia de la carta de Jaume Vidal a Conxita Lleó (Hamburg) enviant-li el pròleg (Mal-Pas, 14 de setembre de 1989). (Davant carta i 5 primeres pàgines del mecanuscrit. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2.1/11 "Pròleg a les Obres Completes de Llorenç Villalonga" (Port de Sóller, Mal Pas, estiu de 1965). (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2.1/12 Pròlegs diversos
  • "A propòsit d'una edició de B. Rosselló-Pòrcel", text sobre aquest poeta i l'antologia Els poetes insulars de postguerra. Sembla que és un pròleg a una edició de poemes de B. Rosselló-Pòrcel no existent a la URV. (Tot)
  • "Bunyola-Bearn-Binissalem (Una localitzazió del tot innecessària)" (Tarragona, febrer de 1981). Publicat com a "Bunyola-Bearn-Binissalem". Avui (11 de febrer de 1981). (Davant 3 fulls)
  • "Carn fresca: 1, La mort de les antologies". Sembla més un article. (Davant 2 fulls)
  • Pròleg de l'obra de Francesc d'Olesa Obra del menyspreu del món (1989) (no es troba al llegat): "El devot cavaller Francesc d'Olesa" (Mal Pas d'Alcúdia, Sant Jaume de 1989). (Tot)
  • Pròleg a Llunari pagès (2a ed. Felanitx: Josep Llopis 1972) de Jaume Oliver (Ciutat de Mallorca, per sant Josep del 197[?]). (Davant 5 fulls)
  • "Josep Maria Llompart": sobre l'edició de La literatura moderna a les Balears. (Davant)
  • Uns fulls sobre Laura a la ciutat dels sants (Barcelona, 13 de febrer de 1983): text per al programa de la representació de la versió dramàtica de la novel·la de Miquel Llor feta per Jaume Vidal. (Davant 2 fulls)
  • "Una lírica ben parlada i escandida" (Barcelona, 19 de gener de 1981): sobre un llibre de poemes de Joan Montalà. (Davant 3 fulls)
  • Pròleg a Mala memòria de Maria Aurèlia Capmany. (Davant 2 fulls)
  • "Mort de dama. II". Sembla un article. (Davant i darrera primer full. Davant segon i tercer)
  • "Nota sobre el llenguatge de Lucrècia" (de Joan Ramis): a propòsit de la representació d'aquesta obra adaptada per Jaume Vidal. (Davant dos fulls)
  • "Nota sobre Mikhaïl i la meva traducció": pròleg a la traducció d'ell mateix. (Davant 9 fulls)
  • "Orelles d'ase a Mallorca" (Mal-Pas d'Alcúdia, 14 de setebre de 1989): pròleg del llibre d'Ingrid Brase Schloe. (Tot)
  • Pròleg a La pèrdua de Vicenç Llorca (març de 1987). (Davant 3 fulls)
  • "Sobre la tradició oral: minúcies i puntualitzacions": sobre un proverbi recollit per S. Farnés (fragment). (Davant 4 fulls)
  • "Temes culturals a l'entorn del Spill" (de Jaume Roig): pròleg i escrits referents a J. Roig per a l'edició en prosa de Maria Aurèlia Capmany (Tarragona, 21 de gener de 1987). (Tot)
  • Papers sobre un poema de Llorenç Villalonga. (Davant 2 fulls)
  • Dos fulls escrits en forma de discurs on Jaume Vidal s'excusa de la seva absència en l'acte de presentació d'un llibre, el que va seguir la Primera mostra de narrativa reusenca, i on diu les seves opinions; còpia d'aquest volum. (Davant dos fulls)
  • Text de la presentació en públic el 18 de juliol de 1971, a la sala de festes del Gran Hotel Tucan de Cala d'Or, de Material de fulletó d'Antònia Vicens. Publicat com "«Material de Fulletó», la darrera novel·la d'Antònia Vicens". Lluc 608 (novembre de 1971): 19 i 20. (Escanejar dos primeres pàgines)
  • "Pròleg" a Dones, flors i pitança de Maria Aurèlia Capmany, publicat dins de Vent de garbí i una mica de por (Barcelona, juliol de 1968). (Tot)
  • "Pròleg" a la 2a edició de Mirall de la veu i el crit (Barcelona, 25 de febrer de 1989). (Tot)
  • Text de presentació d'un disc de Teresa Rebull (9 de febrer de 1980). (Davant dos fulls)
  • "El trobador": sobre aquest personatge. (Tot)
  • "Pròleg" a Nissaga de sen de Jaume Santandreu (gener de 1985). (Escanejar davant 4 fulls)
  • Fragment d'un article sobre un llibre de Joan Veny ( Els parlars catalans?). (Davant dos fulls)
  • Pròleg a Obra poètica de Jaume Vidal. (Tot)
  • "Introducción" a Juanita la Larga de Juan Valera (Tarragona, març de 1987); fotocòpies d'una llista bibliogràfica. (Escanejar 5 primers fulls. Document complert només consultable en paper)
  • Escrits sobre l'ús d'algunes formes mallorquines segons diverses fonts: "Algunes gloses o corrandes mallorquines". (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
  • Presentació de l'obra de teatre que versa sobre el teatre clàssic (història d'"El teatre antic"). (Davant dos fulls)
  • Presentació d'uns llibres de Maria Antònia [Oliver] i Antoni Mus. (Davant dos fulls)
  • Text mecanoscrit que parla de l'Eneida de Virgili. (Davant)
 • B4.2.1/13 Per al "Vocabulari bàsic català. Distribució per centres d'interès" de Xavier Romeu:
  • "Nota preliminar" (Barcelona, 10 d'abril de 1971): original i còpia. (Davant cinc primers fulls. Document complert només consultable en paper)
  • Text del Vocabulari... (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B4.2.1/14 Pròleg per al Vocabulari de Xavier Romeu:
  • "Nota preliminar" (Barcelona, octubre de 1971) —variant de la "Nota" anterior— i papers preparatoris manuscrits i mecanoscrits (lèxic, definició de fenòmens fonètics i morfològics). (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)
  • Un fragment del diccionari. (Davant dos primers fulls. Document complert només consultable en paper)

Informació