CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB4.1.3 Producció literària. Obra de creació. Teatre

 • B4.1.3/1 Apocalipsis, text dramàtic mecanoscrit. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/2 Text d'Edip rei acompanyat d'una carta amb indicacions a Guillem Cabrer i Borràs. (Carta i 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/3 Les escriptores, un full de l'acte I. (Davant dues pàgines)
 • B4.1.3/4 L'esquirol i la noguera, breu text dramàtic datat el 10 de juny de 1981. (Tot)
 • B4.1.3/5 Traducció al castellà de La fira de la mort. (Dues primeres pàgines de cada carpeta. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/6 Quatre còpies de La fira de la mort, una d'elles acompanyada d'indicacions per a la representació i d'articles sobre l'obra. (10 primeres pàgines d'1 còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/7 Història del teatre en forma dialogada. Adjunta una traducció al castellà. (10 primeres pàgines de la versió en castellà i 10 primeres en català. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/8 "Cançons de Manicomi d'estiu o la felicitat de comprar i vendre" (34 pàg.) (Tot)  
  • "Auca de l'estiu" (música: Josep Cercós).
  • "Cançó del turisme" (música sobre l'aire de "Ich hab dich und du hast mich", recollit per Paolo Poli i Maria Monti en el seu espectacle "Le canzoni del Diavolo").
  • "Cançó de la compra-venda" (música: Josep Cercós).
  • "Cançó dels bons temps passats" (sobre l'aire de "Good bye", de l'espectacle "Oh what a lovely war", de Joan Littlewood i Charles Chilton).
  • "Havanera" (sobre l'aire de "Después de un año de no ver tierra...").
  • "Joc del marquès de Sade" (sobre l'aire de "El senyor Ramon empaita les minyones").
  • "Carpe diem!" (música: Josep Cercós).
  • "Cançó del Baró" (sobre l'aire de "Two Ladies", de l'espectacle "Cabaret", de Masteroff, Kander i Ebb).
  • "La dama solitària" (música: Josep Cercós).
  • "Madrigal" (sobre una música de J. A. Exaudet).
  • "A mi m'agraden el homes" (arranjament sobre l'aire de "A la presó de Lleida").
  • "Feina neta" (música: Josep Cercós).
  • "Cançó de la moda".
  • "Cançó del misògin" (sobre l'aire de "L'anniversaire des grands-parents").
  • "Auca dels senyors d'aquesta terra" (sobre l'aire de "Caterina se'n pentina").
  • "Cançó del camí" (música de "Se ci avessi cento figli", de l'especatcle "Vi parlo d'America" de Giovanna Marini).
  • " Manicomi d'estiu" (música del final de l'espectacle "Charlie girl", de H. i M. Williams, Heneker i Taylor).
 • B4.1.3/9 Cançons de Manicomi d'estiu. Fotocòpies de les partitures de la música d'aquestes cançons (de Josep Cercós). (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B4.1.3/10 "Cançons de Oratori per un home sobre la terra" (13 pàg.). (Tot) 
  • "Cançó de lamentació" (música: Josep M. Arrizabalaga).
  • "Cançó de l'home pur" (música: Josep M. Arrizabalaga).
  • "Cançó de soledat" (música: Josep M. Arrizabalaga).
  • "Cançó de la reflexió sapiencial" (música: Josep M. Arrizabalaga).
  • "Cançó de l'astròleg".
  • "Petit responsori sobre la guerra del Vietnam" (música: Mercè Modolell).
  • "Rosari a una ciutat castellana" (música: Josep M. Arrizabalaga).
  • "El pelegrí" (versió d'una cançó popular italiana).
  • Traducció castellana d'algunes cançons del Oratori per un home sobre la terra.
 • B4.1.3/11 El miracle de Fàtima
  • "El misteri de Nadal": datat a Ciutat el 1953 (25 pp.). Acompanyat d'un poema nadalenc amb correccions i anotacions als costats. Acte I d'un diàleg entre els personatges Tomeu, Vicent, Toni, Joan, Lluís i Jordi. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
  • Còpia d'El miracle de Fàtima (Comèdia exemplar de lladres i marqueses en un sol acte): 35 pàg. (Tot)
  • Una altra còpia del text dramàtic d'El miracle de Fàtima. (No escanejar)
  • Una altra versió de dotze pàgines d' El miracle de Fàtima, fragmentària, amb algunes expressions canviades i amb menys acotacions. (No escanejar)
 • B4.1.3/12 "Ombres i veus del passat a la plaça del Rei": un projecte en castellà amb correccions d'algú altre, que és l'autor de set petits fulls manuscrits que contenen algunes indicacions; un projecte en català més detallat i diferent; text teatral en català; 2 fulls del començament d'un altre esbós; dos fulls d'indicacions de Jaume Vidal sobre la representació. (Escanejar pàgines indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/13 Oratori per a un home sobre la terra (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/14 La passió d'Ulldecona. (Escanejar pàgines indicades i primeres 5 de l'obra. Document complert només consultable en paper) 
  • Text "Suggerències per la representació", sobre La Passió d'Ulldecona, en forma de carta; carta a Xavier Martínez Madrigal del 3 de gener de 1989; fragment de la Passió (2 pàg.).
  • "La Passió d'Ulldecona" (104 pàg.); "Localitzacions per La Passió d'Ulldecona" (1 pàgina); carta al senyor Corominas, director escènic, del 19 de febrer de 1990.
 • B4.1.3/15 "Public relations o varietats 3". Text teatral sencer i diverses còpies de les cançons i dels diàlegs. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/16 "Ramon Llull": esbós dels actes i escenes.  (Escanejar 12 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • Text teatral "El plany de Ramon": introducció, acte I, acte II (fragment), acte III; còpies fragmentàries, notes manuscrites. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/17 El retorn (drama en un pròleg, tres actes i un epíleg). (No escanejar. Document complert només consultable en paper) 
  • "El retorn del fill pròdig (drama en un pròleg, tres actes i un epíleg)". Març-abril de 1952. Text de la mateixa obra lleugerament modificat. (Tot)
  • "El solitari" (7 pàg.). (Començament d'una carta del 5 de maig de 1956 des de París a "Guillermo" darrera un full.) (Tot)
  • "Es dos germans (Drama en un pròleg, tres actes i un epíleg)" (53 pàg.): datat a Mallorca, 1952. (Tot) 
 • B4.1.3/18 Strip-tease per a titelles. (Escanejar una còpia)
 • B4.1.3/19 El teatre a l'escola.
  • Escena primera del "Presoner (paràfrasi del Prometeu encadenat d'Èsquil)". (Escanejar 4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Fragment de "Venus vindicada o la nova història d'Hipòlit i Fedra". (Escanejar 1 pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • Un full de "En Joanet de sa gerra" (inici d'una adaptació de la rondalla de mossèn Alcover). (Davant)
  • Mig full de "Pere i Lletrudis". (Davant)
 • B4.1.3/20 Teatre de cabaret (cançons). (Davant 4 fulls)
 • B4.1.3/21 "El teatre del Renaixement i del Barroc", obra representada per "La Sínia. Teatre Escolar".
  • Cartell anunciador de la "Lliçó 3a" que conté un text de Jaume Vidal ("La Caixa" de Catalunya i Balears. Tip. Emporium S. A. D. L.: B-41.974-1977). (Davant i darrera)
  • Text de Jaume Vidal sobre aquesta obra del 31 ag. 1975 (3 pàg.). (Tot)
  • Text de Jaume Vidal (1 pàg.) sobre l'obra: presentació. (Davant)
  • Ttext explicatiu del cartell mecanoscrit (6 pàg.). (Tot)
  • Text teatral de la 3a lliçó. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • "El teatre antic": explicació de l'època clàssica (3 pàg.). (Tot)
  • Un madrigal que apareix a Varietats III o Public Relations, recollit també a la carpeta corresponent (vid. més amunt). (Davant)
  • Còpia fragmentària de "El Renaixement". (Escanejar 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • "Enllaç", amb personatges com Molière i Adrià Gual. Sembla un fragment de l'obra La farsa dels metges, representada per la companyia Grup A-71 de la Sala Gaudí, al Saló del Tinell  i dirigida per [Joan M. Gual] (2-5 d'[octubre] de [1973]). (Escanejar tot el text titolat "Enllaç")
 • B4.1.3/22 Fragment de Els temps moderns (8 pàgines.). (Escanejar 3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/23  Diversos
  • Peça curta titulada "Conte d'hivern davora el foc. Entremès o Diàleg en 1 Acte": amb els personatges Ell i El Visitant. (Tot)
  • Petit diàleg entre Agustín i Minerva, en castellà (3 pp.). (Tot)
  • 2 diàlegs molt curts i fragmentaris. (Tot)
  • Obra en castellà en tres actes sense títol (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Peça en català amb els personatges: Déu i Home. (Tot)
 • B4.1.3/24 Diàleg dividit en sis parts: (Tot) 
  • "Cicle d'iniciació musical".
  • "Els trobadors".
  • "Som al segle XIII..."
  • "El barroc".
  • "El classicisme".
  • "El romanticisme".
 • B4.1.3/25 Obra amb personatges com: Mossèn Cinto, Mare, Pare, Marquès, Marquesa, el Bisbe Morgades, el Comte Güell. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/26 "POPO. Popedía en tres actos para un personaje y cinco poposombras": 22 pàg. (Escanejar 10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.3/27 "Els whiskys del subsecretari": text teatral de Jaume Vidal Alcover, 5 pp. (Tot)

Informació