CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB4.1.1 Producció literària. Obra de creació. Narrativa

 • B4.1.1/1 "Els anys i els dies": papers preparatoris. (Escanejardeu primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • Fragment d'una narració amb personatges com Bernat, Encarnació Sales, la mare, Perico Serra, el pare...
 • B4.1.1/2 El caputxí i el pobletà, conte. (Escanejar còpia indicada)
 • B4.1.1/3 - "El comentari de text: novel·la inèdita". Tres còpies fragmentàries de la primera part "Les lliçons" i una altra versió d'aquesta (dos còpies). (Escanejar fulls indicats. Document complert només consultable en paper)
 • Un altre fragment de "El comentari de text" i una altra còpia de "Les lliçons". (Dins la carpeta negra. Escanejar fulls indicats. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/4 L'equip assassinat (Novel·la de contra-costums). Mallorca, 1948 (104 pàg.). Una còpia sencera i diverses còpies fragmentàries. (Escanejar deu primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/5 "La feina és santa i assanta", diverses còpies fragmentàries. (Escanejar deu primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/6 "La fe de l'Hortènsia Blanca": 25 de novembre de 1985. Original mecanoscrit i fotocòpia. (Escanejar 1 còpia)
 • B4.1.1/7 "El fill prudent": narració fragmentària. (Tot)
 • B4.1.1/8 "Història de Salern"; "Salern". (Escanejarcinc primeres pàgines de "Història de Salern". Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/9 "Els intocables": mecanoscrit acompanyat de notes manuscrites. (Dibuix de la coberta i fulls indicats. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/10 "Els intocables": 2a còpia. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/11 Fragment de "Els intocables" (2a part: "Manicomi d'estiu"); notes preparatòries; 1a part de "Els intocables"; fragment de "Els sants innocents". (Escanejar fulls indicats. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/12 "La llegenda d'Eneas", dos còpies. (Escanejar 1 còpia)
 • B4.1.1/13 "La llegenda del rei Èdip" (Barcelona, 6-7 de febrer de 1983, 4 pàg.).
  • B4.1.1/13.1 Text mecanoscrit de la llegenda. (Tot)
  • B4.1.1/13.2 Contracoberta del llibre Recull de llegendes: text una mica més llarg que el publicat. (Tot)
  • B4.1.1/13.3 Llista de "Llegendes de Catalunya". (Tot)
 • B4.1.1/14 "Memòries d'un ventall", amb un pròleg. (Escanejar pàgines indicades. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/15 "El meu cosí gran i els ossos d'animals morts": 2 còpies. (Escanejar 1 còpia)
 • B4.1.1/16 Les "Dues narracions històriques" de Dues rondalles farcides i altres narracions: "Les Nou Cases de Mallorca" i "El conde Rossi o la guerra civil a Mallorca". El text de "Les Nou Cases" és una mica diferent del publicat. (Escanejar cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/17 "Nus i l'atleta"
  • B4.1.1/17.1 Nus i l'altleta. Narració de 45 pp. (Escanejar cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B4.1.1/17.2 Nus i l'atleta. 2a còpia de 45 pp. (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • B4.1.1/17.3 Dos fulls de descripció dels personatges i altres notes. (Escanejar tot)
 • B4.1.1/18 "Les primeres pluges": narració de tretze pàgines, que conté els dos primers capítols del text del quadern següent. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B4.1.1/19 "Recull de llegendes". (Escanejar cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/20 Quadern amb la versió sencera del text de ["Les primeres pluges"]: manuscrit; i amb poemes dels primers anys: "Nosce te ipsum", en castellà, "L'angoixa del record" (1945), "Adéu, Mal-Pas" (1945), "Mallorca" (1946), altres poemes sense títol, "Fragments", "Mes de Maria 1949". (Escanejarvint primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/21 "La rondalla de sant Jordi". Tres còpies fragmentàries. (Escanejar 1 còpia)
 • B4.1.1/22 "Els sants innocents": fotocòpia. (Escanejar cinc primeres pàgines, saltar pagina2Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/23 Papers de preparació de Sophie. (Escanejartres primers fulls)
 • B4.1.1/24 "Tertúlia a ciutat". (Escanejar vint primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/25 "La viuda fogassa i els seus fills", 11 pàgines. (Tot)
 • B4.1.1/26 Fragments d'una novel·la no publicada, pàgines 151-212. Inici: "La saviesa". (Escanejarcòpia indicada.Document complert només consultable en paper)
 • B4.1.1/27 Quartilles a mà: anotacions en castellà; un poema en català; part d'una narració escrita en estil epistolar que sembla que és el text dels articles titulats "Cartas a una dama en materia de libros" i "Cartas a una dama en materia de libros II". Santanyí (28 de febrer i 28 de març de 1959). (Tot)
 • B4.1.1/28 Una descripció de diverses llibretes: informació biobibliogràfica de valor. (Tot)
 • B4.1.1/29 Contes
  • B4.1.1/29.1 "Fluctuat nec mergitur o nova paràbola del fill pròdig". Primera part. Sous la douleur de Paris (diari a París). (Tot)
  • B4.1.1/29.2 Dos contes mecanoscrits en tinta roja que semblen anar units: "Alta murmuració" (11 pàg.) i "La perversió" (9 pàg.). (Tot)
  • B4.1.1/29.3 Fragment d'un conte amb el personatge aparegut a "La viuda fogassa...", Toni Cabilla (12 pàg.). (Tot)
  • B4.1.1/29.4 "La perversió", conte mecanoscrit en deu pàgines numerades de la 48 a la 57. (Tot)
  • B4.1.1/29.5 "Érem amb el senyor Moll i na Nina a una plaça...": 1 pàg. (Davant i darrera)
  • B4.1.1/29.6 Fragment d'una narració dialogada sobre els homes i les dones: 2 pàg. (Davant dos fulls)
  • B4.1.1/29.7 "Nova paràbola del fariseu i el publicà": fragment (3 pàg.). (Tot)
  • B4.1.1/29.8 Dos fulls manuscrits sobre un personatge amb relacions homosexuals: "En Cabil·la va començar a parlar...". (Tot)
  • B4.1.1/29.9 Narració sobre la senyoreta Ruiz de Cabrales: mig full. (Davant)
  • B4.1.1/29.30 Dos fulls mecanoscrits amb una narració en primera persona.(Davant dues pàgines)
  • B4.1.1/29.31 Full amb anotacions sobre Riba. (Davant)
  • B4.1.1/29.32 "El manobre" (3 pàgines mecanoscrites). (Davant 3 fulls)
  • B4.1.1/29.33 "Faules de l'amor prohibit": fragment (2 còpies de 6 pàg. cadascuna). (Escanejar 1 còpia)
  • B4.1.1/29.34 Presentació del bloc "Els anys i els dies", mig full. (Davant)
  • B4.1.1/29.35 Fragment d'una narració en primera persona sobre un milionari italià, Silvo, que ha de fer unes confidències al protagonista (2 pàg.). (Davant 2 fulls)
  • B4.1.1/29.36 "Incipit vita nova (una història en tres moments i exemple)": 1 pàg. (Davant)
  • B4.1.1/29.37 Narració sobre "Can Satalí": una quartilla escrita a mà. (Davant)
  • B4.1.1/29.38 Narració sobre Vicent i Miquel: un full i mig. (Davant dos fulls)
  • B4.1.1/29.39 "Jaume Vidal Alcover (Nota biogràfica)". (Davant)
  • B4.1.1/29.40 "La santa de Corbatx": mig full. (Davant)
  • B4.1.1/29.41 "El niu de cega": mig full. (Davant)
  • B4.1.1/29.42 Un full d'anotacions pròpies on parla de les seves obres en projecte. Entre elles, anomena els "Contes Valèncians" ("L'elefant", "El fill no gaire pròdig", "Aquil·les i Patrocle") i, a més: "Els intocables", "L'equip assassinat", "Crim a l'arxiu", "El miracle de Fàtima", "Strip-tease per a titelles", "Eurídice", "El poeta" [Home], "Hoste de l'altura". (Davant)
  • B4.1.1/29.43 Un full en primera persona sobre la decisió del protagonista de dedicar-se a la literatura. Narració autobiogràfica. (Davant)
  • B4.1.1/29.44 Notes autobiogràfiques: 8 pàgines. (Tot)
  • B4.1.1/29.45 Escrits autobiogràfics: 10 pàgines. (Tot)
  • B4.1.1/30 Bestiari
   • B4.1.1/30.1 "La gàbia de les papallones...": fragment (7 pàg.; 2 còpies). (Dues primeres pàgines d'1 còpia. Document complert només consultable en paper)
   • B4.1.1/30.2 "El borino negre i el borino ros": 2 còpies de 2 pàg. cadascuna. (Escanejar 1 còpia)
   • B4.1.1/30.3 Començament de la narració "Els peixos" amb una citació d'Antònia Vicens. (Davant)
   • B4.1.1/30.4 "La rata-pinyada de tots els sants"(3 pàg.): Tarragona, 1 de març de 1988. (Tot)
   • B4.1.1/30.5 "L'òliba prestigiosa" (3 pàg.): Tarragona, 9 de març de 1988. (Tot)
  • B4.1.1/31 Carpeta amb diversos textos manuscrits i mecanoscrits.
   • Narració en castellàsobre la Ciutat de Mallorca: Ciutat, 22 jul. 1956. (Tot)
   • Plec de fulls que pertanyen a un projecte de narració o novel·la: esbós dels capítols o parts, on el personatge més important és Xim Erill; textos escrits a mà i mecanoscrits en 1a persona, en to confessional, alguns com una carta (una d'elles dirigida a "Estimat Llorenç", amb al·lusions a "Bearn" i M. Antònia). (Només pàgines mecanografiades. Document complert només consultable en paper)
   • Inici d'una narració sobre un crim on apareix Teresa Delshorts i Xim (1 p.; 3 còpies). (Davant 1 pàgina)
   • Projecte de "La creu de diamants". (Davant 2 pàgines)
   • Inici del poema "Lliris xarmats i roses capitanes". (Davant)
   • Inici de la narració "El mirall de la rondalla": 1 p. (Davant 2 pàgines)
   • Textos manuscrits que tenen l'aspecte de les petites cròniques de "La ciudad y sus días". (Davant i darrera primer full)
   • Inici de la narració "El secret", on es parla del personatge Toni Manescal (1 p.). (Davant primera pàgina)
   • Inici de "La nostra guerra" (1 p.) i esbós de les seves parts fet a mà. (Davant3 pàgines)
   • Fragment d'un text en homenatge a C. J. Cela. (No trobat)
   • Narració parcialment manuscrita en llapis i completada a màquina en diverses quartilles. (5 primeres pàgines escrites. Document complert només consultable en paper)
  • B4.1.1/32 Aplec de textos d'extensió diversa, manuscrits, suposadament narratius. (Tot)
  • B4.1.1/33 Text d'un còmic sobre Sarong o Sorang. (Tot)
  • B4.1.1/34 Narracions breus
   • B4.1.1/34.1 "Ad usum delphini": narració sobre don Ramon de Penyafort Font i Rius. (Tot)
   • B4.1.1/34.2 "L'ahuc". (Davant)
   • B4.1.1/34.3 "L'amor de les tres taronges": petit conte datat el 1952. (Tot)
   • B4.1.1/34.4 "Artur i les coses": fragment. (Davant)
   • B4.1.1/34.5 "Crida de Carnaval": Tarragona, 11 de febrer de 1980 (2 pàg.). (Davant dues pàgines)
   • B4.1.1/34.6 "Els caragols de la matinada": datat a Tarragona l'oct. de 1983. (Tot)
   • B4.1.1/34.7 "Un ciutadà que se va llogar per missatge a Son Fangos": datat a Salern, 23 de febrer de 1964. (Tot)
   • B4.1.1/34.8 "Crim a l'arxiu": fragment (2 pàg.). (Tot)
   • B4.1.1/34.9 "Dafnis i Cloe": mig full. (Davant)
   • B4.1.1/34.10 "Estimada meva". (Davant)
   • B4.1.1/34.11 "El feminista", fragment de dos pàgines. (Tot)
   • B4.1.1/34.12 "La fulla groga", conte mecanoscrit en català. Còpia traduïda al castellà. Nota: sembla que la versió catalana va ser publicada a Cavall Fort, 168 / 1[6]9. (Tot)
   • B4.1.1/34.13 "La gàbia dels mil i un aucells" (2 pàg.): narracions datades a Ciutat el 13 d'octubre de 1972. (Tot)
   • B4.1.1/34.14 "Història lenta del meu plor" (5 pàg.): Barcelona, 11 d'abril; París, 24 d'abril de 1956. (Tot)
   • B4.1.1/34.15 "La metamorfosi": Tarragona, 18 d'agost de 1989. Dos còpies. (Tot)
   • B4.1.1/34.16 "La mèllera enamorada": Tarragona, febrer de 1988. (Tot)
   • B4.1.1/34.17 "El moix gat i el gat moix de Gatamoix": 2 còpies mecanoscrites datades a Barcelona el 23/24 d'abril de 1983, i còpia publicada a l'Avui. (Escanejar còpia publicada a l'Avui. Document complert només consultable en paper)
   • B4.1.1/34.18 "Els quatre cantons": dues còpies d'un text de mig full. (1 còpia)
   • B4.1.1/34.19 "Viatge a Itàlia": fragment de 3 pàgines i diverses còpies. (Dues pàgines d'1 còpia)
   • B4.1.1/34.20 "Els virreis": fragment (6 pàg.). (Tot)
   • B4.1.1/34.21 "El vuelo". (Davant)
   • B4.1.1/34.22 Fragments d'un diari. (Tot)
   • B4.1.1/34.23 Tres pàgines (dos còpies) d'un conte on apareixen la Senyora Pi i la Senyora Ros. (Escanejar 1 còpia)
   • B4.1.1/34.24 Començament d'un conte amb un narratari que es diu Rafa: "El dia 29 de febrer de 1960...". (Davant 2 pàgines)
   • B4.1.1/34.25 Narració sobre un crim. (Tot)
   • B4.1.1/34.26 Tres fragments narratius. (Tot)
   • B4.1.1/34.27 Una peça més parlant de la guerra: "Les nits són llargues...". (Davant 2 pàgines)

Informació