CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.4.4 Diversos.

 • B3.2.4.4/1 Carta d'Eduard Delgado i Maria Vilanova, del grup La Baldufa, a Jaume Vidal (desembre de 1970). Adjunta el text de Nera i Flo, un espectacle per a infants de 5 a 10 anys. (Carta i 5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/2 José M. Junyent, La Pasión. Drama Sacro en dos partes y treinta y dos cuadros en prosa y en verso (text mecanoscrit enquadernat). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/3 Text mecanoscrit en quartilles de l'adaptació al català de Jordi Arbonès de l'obra teatral L'home nascut per a morir penjat, de Richard Hughes. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/4 "Sabatina de Festa Major" o "Lloa a Nostra Dona Santa Maria de Lluc" (La Real, abril de 1986), amb dues notes manuscrites, una de Pere Noguera i una altra de Ramon Ballester. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/5 Mecanoscrit de l'obra de teatre de Manuel de Pedrolo Algú a l'altre cap de peça (52 pàgines). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/6 Mecanoscrit d'una peça teatral de José M. Rodríguez Méndez, La batalla del Verdún, per a la sèrie de Televisió Espanyola a Barcelona, "Noche de Teatro". (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/7 Fotocòpia d'una edició del poema de J. Sarsanedas Esbós fragmentari d'una oda dialogada (sota consell de Salvador Espriu, a cura de Joan Vila Grau i amb il·lustracions de Francesc Espluga). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/8 Mecanoscrit d'una obra teatral de Guillem Vidal Oliver, Servar les formes, o una mort molt repentina (1973-1974): 24 pàgines. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/9 Còpia mecanoscrita de l'obra de Xènius El nou Prometeu encadenat. Ed. El Dia Gráfico 1920 (29 pàg.). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/10 Mecanoscrits d'obres de Joan Cavallé Busquets: "Gòndola veneciana" (narració) i  "L'espiral. Exercici d'autofàgia" (text teatral).  (5 primeres pàgines de cada obra. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/11 Recull de poemes, mecanoscrit, de Federico Roda Fàbrega: Kranc (1972). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/12 Textos de creació de diversos autors
  • B3.2.4.4/12.1 Poema mecanoscrit: "A Josep Maria Llompart de la Penya, tot oferint-li un bolígraf" (Nit del 6 març 1965 a "Ses Bòvedes"): 2 pàg. (Tot)
  • B3.2.4.4/12.2 Poema mecanoscrit, dedicat a Jaume Vidal i firmat: "Absolución" (4 quartilles). (Tot)
  • B3.2.4.4/12.3 Tres poemes mecanoscrits per V.P. en una quartilla. (Davant i darrera)
  • B3.2.4.4/12.4 Text narratiu de Luis Miquel: "Flores en el metro" (Madrid, 20 de gener de 1949): dos còpies de 3 pàg.; final d'un text mecanoscrit de Luis Miquel (pàg. 2-4). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.5 Poemes manuscrits de V.P. (6 quartilles). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.6 Poema mecanoscrit, dedicat a Jaume Vidal: "Eterna juventud" (Madrid, 12 de març de 1950). (Davant i darrera)
  • B3.2.4.4/12.7 Text manuscrit [de Luis Miquel]: "Reivindicación del gris" (17 de maig de 1949), corresponent al text mecanoscrit incomplet de dos punts més amunt. (Tot)
  • B3.2.4.4/12.8 Dos poemes mecanoscrits de B.M.LL.: "Oh dona llunyana..." i "Mirades llangoroses...". (Davant dues pàgines)
  • B3.2.4.4/12.9 Poema mecanoscrit, signat per Llorenç Moyà Gilabert, dedicat "als amics del «Relais de France»": "Ciutat de Mallorca" (Binissalem, 25 de desembre de 1954): 2 pàg. (Davant dues pàgines)
  • B3.2.4.4/12.10 Text mecanoscrit de Manuel Prieto y Hernández de Tejada: "Mayo, mes de las flores" (quatre quartilles). (Tot)
  • B3.2.4.4/12.11 Poemes manuscrits a Madrid (1951-1952): sis quartilles. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.12 Text mecanoscrit, de C. Serra Simó, "La apostasía de un salakof" (tres quartilles). (Tot)
  • B3.2.4.4/12.13 Fragment de text teatral (a partir de la tercera escena) manuscrit: "Eridou" (5 quartilles). (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.14 Poemes manuscrits en petits fulls en català, gallec, francés i castellà. (2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.15 Relació mecanoscrita per Manuel Prieto (18 de juny de 1949, quatre quartilles), de "Trabajos presentados en la Academia Literaria", de gener a maig. (Tot)
  • B3.2.4.4/12.16 Targeta amb un poema anunciant el llibre de poemes de Joan Manresa Un, algunes vegades. (Davant i darrera)
  • B3.2.4.4/12.17 Dos poemes manuscrits. (Tot)
  • B3.2.4.4/12.18 Un poema manuscrit i signat: "Hoy le dije al mar mi secreto...". (Davant)
  • B3.2.4.4/12.19 Poema imprès de Bartomeu Fiol (Mallorca, 1957): "El tremir de la nau". (Tot)
  • B3.2.4.4/12.20 Narració mecanoscrita de Martí Mayol: "El vaguer murcià". (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.21 En un petit paper, poema manuscrit en llapis. (Davant) 
  • B3.2.4.4/12.22 Poema manuscrit de Marcelo Arroita-Jáuregui: "Cuarto de Jaime con baraja al fondo" (Madrid, 14 de maig de 1950). (Davant)
  • B3.2.4.4/12.23 Poema manuscrit de Francisco Escrival: "La tarde se moría tras los tejados...". (Davant)
  • B3.2.4.4/12.24 Poema manuscrit [d'A. Parra] (Madrid, 16 de març de 1949). (Davant i darrera)
  • B3.2.4.4/12.25 Narració manuscrita: "La llamada" (9 de març de 1950), 6 pàg. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.26 Poema manuscrit: "Soneto" (una quartilla). (Davant)
  • B3.2.4.4/12.27 Conte manuscrit: "Cuento de Reyes" (27 de gener de 1949). (Tot)
  • B3.2.4.4/12.28 En una quartilla, llista dels autors de diversos poemes i narracions manuscrits: Luis Miquel, "Cuento de Reyes", Jaume Vidal, "Otra vez"; Paco Bernal, "Soneto", Antonio Parra, "Apostólica", etc. (Davant)
  • B3.2.4.4/12.29 Poema mecanoscrit: "Si tu quieres perdonar", de L. Madrid. (Davant)
  • B3.2.4.4/12.30 Poema manuscrit: "Sólo sé...", d' A. Parras (Madrid, 10 de febrer de 1949). (Davant)
  • B3.2.4.4/12.31 Poemes manuscrits de Rafael Alberti, alguns extrets de De un momento a otro (poesía e historia). "Diario de un niño tonto. Página 32", de Tono. (5 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.32 Poema mecanoscrit: "A la vejez" (3 pàg.). (Davant tres fulls)
  • B3.2.4.4/12.33 Poema manuscrit: "Canción para uno de estos bailes que están de moda. «La mosca tse tse»". (Davant)
  • B3.2.4.4/12.34 Poema manuscrit de Marcelo: "Felicitación apresurada" (Colegio Mayor "Santa María", maig de 1950). (Davant)
  • B3.2.4.4/12.35 Poema manuscrit de Joan Pons i Martorell: "Amic, has arribat" (7 de juliol de 1951). (Davant i darrera)
  • B3.2.4.4/12.36 Poema mecanoscrit d'Arthur Rimbaud (traducció de J.M. Palau): "Els asseguts". (Davant)
  • B3.2.4.4/12.37 Poema de tres estrofes, en italià, mecanoscrit: "Vide o mare cuanto é bello..." (Davant)
  • B3.2.4.4/12.38 Poema mecanoscrit: "Tiranos gladiadores del olvido..." (Davant)
  • B3.2.4.4/12.39 Breu narració mecanoscrita: "Nuestra soledad", de C.M.S. (Davant)
  • B3.2.4.4/12.40 Poema mecanoscrit: "El poeta", signat per M. Ledesma. (Davant)
  • B3.2.4.4/12.41 Recull de poesies de Jaume Pomar Llambies: Amb la mort, amorosament (17 de març de 1975): 7 pàgines mecanoscrites. (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.42 Jaume d'Aubocassa, "Pròleg de «Un ciutadà a matances»" (4 pàg. mecanoscrites). (4 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/12.43 Nota manuscrita en un paper quadriculat de "Daniel" a Jaume Vidal, "después de saborear con deleite sus buenos versos" (Manacor, 9 d'abril de 1943). (Davant)
  • B3.2.4.4/12.44 "Auca de la Mocosa al punt mateix dels seus vint": auca escrita amb motiu del vintè aniversari de qui és "filla del Joan i la Lola, tot Alcover, ai!, tremola". (Davant)
 • B3.2.4.4/13 Original mecanoscrit, amb correccions, d'un llibre de narracions, la primera de les quals, es titula "Pell de poma" [de?]. (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/14 Diàlegs, poesies, textos d'autors diveros
  • B3.2.4.4/14.1 Traducció de Petit cercle de guix, d'A. Sastre o J.M. Rodríguez Méndez (dues còpies de dues pàgines mecanoscrites cadascuna). (Escanejar 1 còpia)
  • B3.2.4.4/14.2 "Hipòlita i Delfina (sobre un tema de Baudelaire)", breu text teatral (dues còpies de quatre pàg. mecanoscrites). (Escanejar 1 còpia)
  • B3.2.4.4/14.3 Fragment final d'un text teatral, on el personatge protagonista és "Benet" (tres pàg. mecanoscrites). (Tot)
  • B3.2.4.4/14.4 Article mecanoscrit: "La «función pública» o el fantasma" (4 pàg. mecanoscrites). (Escanejar 1 còpia)
  • B3.2.4.4/14.5 Dues versions de traducció al català, fetes per Macià Riutort, de "Planys de Mènon per Diotima", de Hölderlin (12 pàg.). (Escanejar segona versió. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.4/14.6 Poema mecanoscrit: "A Joaquim Mallafrè, agosarat i puntual traductor al català de la novel·la anomenada Ulisses del dublinès James Joyce" (Tarragona, Sant Josep del 1981): dues pàg. (Tot)
  • B3.2.4.4/14.7 "Cobles del Sant Sagrament de l'altar" mecanoscrites, que, com diu a peu de pàgina, corresponen a un full de paper escrit per Sebastià Farnés (dues còpies d'una pàgina); "Cant de la sibila" (dues còpies de tres pàg.). (Escanejar 1 còpia)
 • B3.2.4.4/15 Diversos
  • B3.2.4.4/15.1 Nota de premsa de "La gaya ciencia, S.A." (Barcelona, abril de 1979), en relació amb la publicació de Si em dónes l'adéu no et prenc pel mot, de Ricard Creus. (Davant)
  • B3.2.4.4/15.2 Textos amb il·lustracions de Josep Noguerol, Antoni Nadal, Felip Demaldé, Lluís Juncosa, Carles L. Clapés, Antoni Màs, Rafel Juan i Miquel Rosselló, en fulls solts dins la carpeta, que constitueix L'ombra vessada, núm.3 (Ciutat del Mal, lluna de gener 1981): narració en forma de carta (Ciutat del Mal, des. 1980); poema mecanoscrit: "Parèntesi tres", d' A. M.; "Les vacacions del rei", "El rock del paranoic", "La professora" i "Poema", d' A. N.; "Postdata", de C. L. C.; poema III, del llibre Crònica dels Argonautes, de F. D.; dibuixos sense títol (2 pàg.); diversos poemes de J. N. (3 pàg.); dibuix sense títol (1 pàg.); "3 Epigrames. Partenogènesi", "Flaubert", "Duchamp", de Ll. J.; "Mort i resurrecció de Naradia Olsa", "Diumenge/Diumenge", de M.R.  (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/16 Recull de poesies presentades al Premi La Selva: Companys de viatge de Jacques Brel. (10 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/17 Reproducció fotogràfica de tres originals manuscrits:
 • "La faula de Guillem Torroella" (12 pàgines). (5 primeres fotografies. Document complert només consultable en paper)
 • Nebrija, Antoni. De vi ac potestate litterarum. (10 primeres fotografies. Document complert només consultable en paper)
 • Llibre que es troba a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, on hi ha manuscrits poemes i textos catalans dels ss. XIII-XV (manuscrit numerat no per cares sinó per folis: 1-45 i 124-236 i, a continuació, escrit amb una altra lletra, l'índex, numerat per pàgines: 1-12) (10 primeres fotografies. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.4/18 Una part d' un llibre que es troba a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, on hi ha manuscrits poemes i textos catalans dels ss. XIII-XV (folis 46-123) (10 primeres fotografies, menys la primera. Document complert només consultable en paper)
 • Documentació personal
 • Fons documental Mº Aurèlia Capmany

Informació