CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.4.2 Poesia

 • B3.2.4.2/1 Mecanoscrit d'un poemari de Biel Mesquida: "El bell país on els homes desitgen els homes" (Barcelona, 1974): 8 pàgines [Amb alguna variació, fou publicat: El bell país on els homes desitgen els homes. Barcelona: Laertes 1985].  (Pàgina numerada 1. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/2 Joan Abelló. Ses Voltes. Diari de viatge (octubre de 1976): 7 pàgines. (Davant full 4, on hi ha el començament del poema. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/3 Poema manuscrit de Trini Belda i Girona: "Reina de Mallorca".   (Davant i darrera. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/4 Ismael Alcanyís i Llúdrigues, La nit i l'alba (Tarragona, 1975-1978): 14 pàgines. (Davant full 3 poema "Tarragona". Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/5 Joan Argenté, Moviment peristàltic o Aquest home, per a mi, és una pesant bombeta encesa. (Davant full 4, poema "Iconografia a llum batuda". Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/6 Jaume Bounín, Epitalami d'estiu. (Davant full 3. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/7 Mecanoscrit d'un llibre, recull de poemes de Lluís Bordas i Carles Pastrana, que havia de contenir un pròleg de Jaume Vidal. (Davant full 5. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/8 Còpia mecanoscrita i per duplicat, de dos poemes de Carner, dedicats a Teresa Alcover: "A una gentil mallorquina" i "La serpent de la joia". (1 còpia de cada. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/9 En un petit paper, poema mecanoscrit d'Enrique Castaño López-mesas: "Salutación" (1950). (Davant)
 • B3.2.4.2/10 Poema manuscrit en aragonès, d'Anchel Conte: "N'un homenaxe..." (Palma, 20 de desembre de 1967). (Davant i darrera)
 • B3.2.4.2/11 Poema mecanoscrit de Fèlix Cucurull: "Com un de tants". [Recollit a Cucurull, Fèlix. El temps que se'ns escapa. Palma de Mallorca: La Font de les Tortugues 1959]. (Tot)
 • B3.2.4.2/12 Nota manuscrita de Damià Huguet a Jaume Vidal (Campos, 29 de gener de 1968), que adjunta a uns quants poemes seus mecanoscrits, que li demana que valori: "Retratet" (3 pàgines), "Un so net per algú" (4 pàgines), "Anotacions per a un monòleg" (3 pàgines). (Nota i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/13 Miquel Desclot, Primera tongada de cançons per a ús dels amics (1976). (Primera pàgina i poema indicat. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/14 Miquel Desclot, Segona tongada de cançons per a ús dels amics (1977). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/15 Poema mecanoscrit de Miquel Dolç, "Per a Jaume Vidal Alcover, plançó de la seva estirp", titulat "Al paborde Jaume". (Davant. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/16 Poemes mecanoscrits de Ramón Fernández Jurado, alguns d'ells, tal i com s'especifica, guanyadors de diversos premis literaris. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/17 Miquel Ferrà, "Mater amabilis" (tres quartilles). (Davant tres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/18 Poemes de Langston Hughes, traduïts per Guillem Fullana Hada d'Efak (novembre de 1954). (Davant dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/19 Vicenç Llorca, Del nom a la figura i còpia de la primera part, titulada "Evangeli de tardor". (Davant full 3. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/20 Vicenç Llorca, La pèrdua. (Davant full 4. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/21 Vicenç Llorca, La pèrdua (exemplar encuadernat). (Davant full 4. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/22 Full amb timbre de l'Estat, on hi ha mecanoscrit el poema "Excelsior", de Henry W. Longfellow. (Davant i darrera) 
 • B3.2.4.2/23 Ismael A.[Alcanyís] Llúdrigues, L'immigrant (Tarragona, 1975-1979). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/24 Joan-Miquel Maldonado, Contes per a un nen mort (setembre-octubre de 1976).  (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/25 Miquel Martí i Pol, La fàbrica (14 pàgines). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper) 
 • B3.2.4.2/26 Miquel Martí i Pol, El poble (17 pàgines) i un poema solt: "Romual s'asseu a taula i encarrega..." (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/27 Regina Melendres Rodríguez, Tarraco. Poema (40 pàgines). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/28 Xosé Luis Méndez Ferrín, "Roi Xordo". Poema extret del llibre Poesía enteira de Heriberto Bens. Copiat en quatre quartilles (Sabadell, desembre de 1981). (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/29 Jaume Pomar, Elegies (Ciutat de Mallorca, 1985-1986): 34 pàgines. (Primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/30 Xavier Pérez Torío, Com estranya victòria. (Davant full 4. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/31 Àngel Riera, Biografia (1969-1970), obra que l'autor li va enviar, juntament amb una nota (19 de febrer de 1971). (Davant nota i primera pàgina, coberta no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/32 Sobre amb traduccions de poemes de Rimbaud fetes per diversos autors. En una quartilla, llista manuscrita de títols de poemes de Rimbaud i al costat el nom, possiblement de qui els ha traduït; apunts manuscrits i mecanoscrits sobre Rimbaud. (Davant dues primeres pàgines. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/33 Rafel Socies i Company
  • B3.2.4.2/33.1 Introit (1968-1969) (Davant full 5. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/33.2 Terra de cavalleries (Davant full 4. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/33.3 Camina que caminaràs... (1968), Premi "Joan Alcover" (Pàgina 4 numerada. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/33.4 Definitiu alè d'amor (1968), Premi "Ausiàs March"
 • B3.2.4.2/34 Poema manuscrit de Maurici Serrahima (14 de desembre de 1968): 2 pàgines. (Tot)
 • B3.2.4.2/35 Poemes (1975-1977) mecanoscrits de Francesc Valls Calzada. (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/36 Francesc Valls,  Amors, desamors i d'altres neguits (1973-1977). (Davant tercer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/37 Diversos
  • B3.2.4.2/37.1 Poemes medievals, en provençal (d'Arnaut Daniel, de Marcabrú, de Jaufrè Rudel, etc.). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/37.2 Fragment (dos còpies de dos pàgines) de "La versió catalana de la Questa del Sant Gral". (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/37.3 Fotocòpia de les pàgines corresponents a "Les especials belleses de la ciutat de València", d'un llibre en edició facsímil. (Tot)
  • B3.2.4.2/37.4 "Tercera part del prefaci", "Quarta part del prefaci", "Primera part. De la fadrinea ab sa mare" i "Segona part. Com fon afillat e tramés" de l'Espill, de Jaume Roig, mecanoscrit. (Davant primera pàgina. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/38 Sobre que Antoni Vidal Ferrando va enviar a Jaume Vidal, amb una nota (21 de gener de 1989) i tres reculls de poemes mecanoscrits, amb un breu comentari manuscrit a l'inici de cadascun:
  • B3.2.4.2/38.1 Part final d'Els colors i el Zodíac (guanyador del Premi Ciutat d'Elx, desembre de 1977). (Davant dues primeres pàgines. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/38.2 Els vuit primers poemes "d'un recull que s'ha de dir Cartes a Lady Hamilton. (Davant dues primeres pàgines. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/38.3 Getsemaní. (Pàgina 1 i 3. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/39 Poemes mecanoscrits d'autors diversos, sobre la guerra del Vietnam:
  • B3.2.4.2/39.1 Pere Quart, "Guerres, homes, Déus" (2 pàg.); (Primera pàgina. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.2 Salvador Espriu, "Vietnam" (2 pàg.); (Primera pàgina.  Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.3 Josep Gouzy, "Avui" (2 pàg.); (Primera pàgina. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.4 Joan Colomines, "Catalunya i Vietnam" (1 pàg.); (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.5 M. Carme Oller Giralt, "Com una agulla" (1 pàg.); (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.6 Carles-Jordi Guardiola, "Vietnam seixanta-sis" (1 pàg.); (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.7 Joaquim Horta, "Vietnam" (2 pàg.); (Primera pàgina. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.8 Francesc Parcerisas, "Al poble del Vietnam" (1 pàg.); (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.9 Coloma Lleal, "Vietnam" (2 pàg.); (Primera pàgina. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.40 Josep Gual Lloberes, "Gloria in excelsis" (1 pàg.); (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.41 Francesc Vallverdú, "Pregària pel Vietnam" (1 pàg.); (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.42 Joan Argent´, "Cavall de foc camina" (3 pàg.); (Primera pàgina. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.43 Jaume Pomar, "Vietnam mon amour" (1 pàg.); (Davant. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/39.44 Jaume Vidal, "Petit responsori sobre la guerra del Vietnam" (2 pàg.). (Primera pàgina. Coberta. no. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/40 Treball d'edició, de Josep M. Pujol, d'un text medieval: "Anònim Enamorat. Poesies (Barcelona: A.C.A., Ripoll 74)". (Davant fulls 2 i 3. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/41 Poemes en francès mecanoscrits: J.C. G.B. Nocturne fou. (Davant full 3. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/42 Còpia mecanoscritad'alguns poemes italians que data del 3 de novembre de 1953.
  • B3.2.4.2/42.1 "Pianto de la Madonna" (2 pàg.); (Tot)
  • B3.2.4.2/42.2 S. Francesco d'Assisi, "Il cantico delle creature" (1 pàg.); (Tot)
  • B3.2.4.2/42.3 Guido Cavalcanti, "Perch' i' no spero di tornar giammai" (1 pàg.); (Tot)
  • B3.2.4.2/42.4 Guido Guinizelli, "Al cor gentil ripara sempre Amore" i "Vedut' ho la lucente stella Diana" (2 pàg.); (Tot)
  • B3.2.4.2/42.5 Dante Alighieri, "Donna pietosa e di novella etate..." (2 pàg.). (Tot)
 • B3.2.4.2/43 Poemes dedicats a Jaume Vidal
  • B3.2.4.2/43.1 "Història oficial" (2 pàg.); (Tot)
  • B3.2.4.2/43.2 "Escabdill solitari" (31 d'agost de 1967), dedicat a Jaume Vidal; (Tot)
  • B3.2.4.2/43.3 Poema manuscrit en un petit paper i dedicat a Jaume Vidal: "Aurora Pura" (7 de febrer de 1945); (Tot)
  • B3.2.4.2/43.4 Targeta amb un poema, anunciant el llibre de poemes de Joan Manresa Un, algunes vegades, amb una nota a Jaume Vidal; (Tot)
  • B3.2.4.2/43.5 Dos notes personals manuscrites en forma de poema, una d'elles, "Despedida cargada de influencias" i l'altra, amb data del 18 de maig de 1950; (Tot)
  • B3.2.4.2/43.6 Quartilla quadriculada am un poema que comença "Lo mismo que en algunos lienzos...". (Tot)
  • B3.2.4.2/43.7 En un petit full quadriculat, manuscrit, "Soneto en la despedida de Jaime Vidal", de Jaime Serrano (Madrid, 18 de novembre de 1951); (Tot)
  • B3.2.4.2/43.8 Poema mecanoscrit: "Para Jaime en su feudo"; (Tot)
  • B3.2.4.2/43.9 Poemes manuscrits: "Para Jaime Vidal, nuestro anfitrión", "Soneto para Jaume Vidal" (Palma de Mallorca, 14 de juliol de 1951); (Tot)
  • B3.2.4.2/43.10 Poema mecanoscrit, dedicat a Jaume Vidal, d'E. Castaño López-mesas: "Epílogo de una crítica. Seite por siete" (28 de maig de 1951); (Tot)
  • B3.2.4.2/43.11 Poema mecanoscrit, amb una dedicatòria a Jaume Vidal, de José M. Jorge Coll, "La novia huertana" (juliol de 1949): 2 pàgines; (Tot)
  • B3.2.4.2/43.12 Poema manuscrit dedicat a Jaume; (Tot)
  • B3.2.4.2/43.13 Poema mecanoscrit, dedicat a Jaume Vidal: B. M. LL. "Deliqui"; (Tot)
  • B3.2.4.2/43.14 Poema manuscrit, dedicat a Jaume Vidal: "Fantasmes nocturns" (Ciutat de Mallorca, 1950); (Tot)
  • B3.2.4.2/43.15 Poema mecanoscrit: "Te llamaría mágico, Jaime Vidal, pero, en fin, no me atrevo" (2 pàg.). (Tot)
 • B3.2.4.2/44 Diversos poemes mecanoscrits
  • B3.2.4.2/44.1 "La balanguera" (poema llegit en un homenatge a Miquel Costa i Llobera, 15 de febrer de 1903): 2 pàg.; (Tot)
  • B3.2.4.2/44.2 "La serra" (Flor natural als Jocs Florals de Barcelona de 1905): 5 pàg.; (Tot)
  • B3.2.4.2/44.3 "L'ermità qui capta" (2 pàg.); (Tot)
  • B3.2.4.2/44.4 "El voltor de Miramar" (3 pàg.). (Tot)
 • B3.2.4.2/45 Poemes de diversos autors, presentats al premi de poesia Antoni Isern
  • B3.2.4.2/45.1 "... perquè s'apropa el temps de les paraules nues";  (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.2 "Gent i... res més" (2 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.3 Entre TU i jo de la nit a l'alba (10 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.4 Aigües de conhort i d'estrall (13 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.5 Terra tova sota els peus (9 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.6 Recull, el primer poema dels quals es titula "Tolerància?" (6 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.7 Poeme/s contradictori/s (1977): 6 pàg.; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.8 A mon germà li posaren una espelma encesa dessota dels testicles (5 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/45.9 Recull de poemes, el primer dels quals es titula "Estic desconsolat"(9 pàg.). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/46 Diversos poemes mecanoscrits de diversos autors
  • B3.2.4.2/46.1 Francisco Javier Serrano, "Soneto para una niña que aprendía a tocar el piano", "Muerte en Umbral"; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.2 "Viaje" (Bullas, 8 de gener de 1951); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.3 "Dintel de Amor" (1 de febrer de 1951), amb una dedicatoria a Maruja Losada y Jose Luis Gorostide, d'E. Castaño López-mesas; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.4 Poemes manuscrits en una quartilla: "A unas manos" i "Viernes Santo"; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.5 "En esta noche interminable..."; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.6 Breu narració: "La llamada" (3 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.7 "Leyenda feliz", manuscrita; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.8 Poemes mecanoscrits de Domingo López García: "El pito del tren" (18 d'abril de 1951) i "El novillero" (27 d'abril de 1951); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.9 Dos poemes manuscrits en una quartilla: "Encuentro" i "Verso"; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.10 Poemes mecanoscrits: "Balada triste", de Federico García Lorca (5 pàg.); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.11 "Les trois vagues"; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.12 Final d'un poema (falta l'inici); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.13 "Dècima del Nadal de 1970", de Fernàndez Jurado, dedicada a Jaume; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.14 Part final d'un poema, d'Ismael (maig 1980), dedicat a Jaume; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.15 Poema manuscrit: "Darrere les finestres, des del Cafè Royal..."; (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.16 Tres poemes mecanoscrits, signats pel mateix autor: "Port de la Selva" (2 de desembre de 1982), "Tardor" (agost de 1982), "El boixet" (març de 1982); (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.4.2/46.17 Fragments de poemes italians manuscrits. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.4.2/47 Diversos poemes o narracions poemàtiques mecanoscrits (Tot) 
  • B3.2.4.2/47.1 "Jo..."
  • B3.2.4.2/47.2 "Un mundo ajado"
  • B3.2.4.2/47.3 "Hi ha quinze personatges masculins"
  • B3.2.4.2/47.4 "Ha sortit el gran senyor: entri el proletari"
  • B3.2.4.2/47.5 "Un paner de flors pel milenari"
  • B3.2.4.2/47.6 "L'home davant la mort"
  • B3.2.4.2/47.7 "El senyor pixa al clar de lluna"
  • B3.2.4.2/47.8 "La companya blanca..."
  • B3.2.4.2/47.9 "L'home que duia una particular existència"
  • B3.2.4.2/47.10 "El sol era intens..."
  • B3.2.4.2/47.11 "Una història d'amor..."
  • B3.2.4.2/47.12 "El crepuscle d'unes mans"
  • B3.2.4.2/47.13 "L'evasió d'un home"
  • B3.2.4.2/47.14 "I jo he de fugir de l'alba..."

Informació