CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.4 Fitxers

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Codi de referència B3.2.3.4
JVA- Activitat professional.Escriptor. Recerques prèvies. Fitxers
Data(es) Sense data
Nivell de descripció Unitat documental composta
Volum i suport de la unitat de descripció Carpeta 1-29. Registre 193-201

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor Jaume Vidal Alcover
Forma d'ingrès Donació

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Nota/resum del contingut:

Fitxers de Jaume Vidal Alcover:

carpeta 1, "Índex onomàstic de Curial e Güelfa";

carpeta 2, "Estudis de literatura provençal-trobadoresca"

carpeta 3,  "Llengua catalana";

carpeta 4,  "Literatura catalana (obres) s. XX" ;

carpeta 5,  "Literatura catalana (amb ressenya biogràfica d'alguns autors). Obres";

carpeta 6,  "Estudis de literatura catalana (i castellana)" ;

carpeta 7,  "Mallorca: literatura, històrica (i apunts biogràfics dels autors)" ;

carpeta 8,  "Èpica medieval-Cicle Artúric. Obres" ;

carpeta 9,  "Estudis sobre la novel·la" ;

carpeta 10,  "Pisa (història medieval italiana)" ;

carpeta 11,  "Xuletes-esquema històrics" ;

carpeta 12,  "Refranyer" ;

carpeta 13,  diverses fitxes;

carpeta 14,  fitxer amb material divers;

carpeta 15,  fitxes amb referències bibliogràfiques d'obres de Narcís Oller;

carpeta 16,  fitxer amb lèxic llatí;

carpeta 17,  fitxer amb lèxic llatí;

carpeta 18,  "Fitxes amb recensió" ;

carpeta 19,  "Literatura (sobretot popular). Obres i estudis" ;

carpeta 20,  "Literatura catalana. Obres" ;

carpeta 21,  "Estudis de literatura catalana medieval" ;

carpeta 22,  "Literatura trobadoresca i catalana medieval. Obres" ;

carpeta 23,  "Literatura catalana s. XX. Obres" ;

carpeta 24,  "Literatura catalana s. XIX. Obres" ;

carpeta 25,  "Literatura catalana s. XX. Obres" ;

carpeta 26,  "Literatures (sobretot castellana): obres i estudis";

carpeta 27,  "Literatures (sobretot castellana): obres" ;

carpeta 28,  "Fitxes bibliogràfiques diverses" ;

carpeta 29,  fitxer de topònims mallorquins.

Sistema d'organització Numeració correlativa


Informació